در پارس جواهر همیشه تلاش بر این بوده است که به اکثر سلایق و نیاز مشتریان در خصوص خرید انگشتر عقیق خطی پاسخ مناسب داده شود اما در برخی موارد مشتریان محترم تمایل دارند که فقط نگین عقیق خطی تهیه نمایند. پس در این بخش از سایت کوشش خواهد شد که نگین عقیق خطی با محتوا و گوهرهای متنوع و همچنین قیمت مناسب ارائه شود.

در واقع با عرضه نگین های عقیق خطی ، مطلوب این است که نیاز مشتریان در بهره گیری بیشتر از برکات آیات ، اسماء و احادیث زیبا – فارغ از امضای حکاک – تامین شود چرا که اکثرا امضای حکاک به بالا رفتن بهای نگین منجر شده و طالب را از برکت و خیر این هنر دور میکند.در پایان از همه هنرمندان حکاک که در این امر خیر ما را یاری خواهند نمود ، سپاسگزار و ممنون خواهیم بود و امیدواریم که این کار، منشاء ثواب و باقیات الصالحات بیشتر برای دست اندرکاران و هنرمندان محترم باشد.

*******************************

نگین عقیق یمنی خطی آیت الکرسی 402نگین عقیق یمنی خطی وان یکاد چشم زخم 401نگین عقیق یمنی خطی کد 501نگین عقیق یمنی خطی کد 503نگین عقیق خطی کد 505نگین عقیق خطی کد 507نگین عقیق خطی کد 510نگین عقیق خطی کد 511نگین عقیق خطی کد 512نگین عقیق خطی کد 513نگین عقیق خطی کد 514نگین عقیق کبود خطی کد 517نگین عقیق سبز خطی کد 518نگین عقیق خطی کد 519نگین عقیق خطی کد 522نگین عقیق سوسنی کد 526نگین جزع اسما الحسنا کد 527kopal Engraved Indian Agate code 528Kopal Indian Engraved Agate Stone code 529عقیق زرد هندی کوپال کد 530سنگ عقیق زرد هندی کوپال کد 531Engraved Smoky Quartz code 535نگین عقیق یونسیه کد 536کوارتز دودی خطی کد 537

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.