در پارس جواهر همیشه تلاش بر این بوده است که به اکثر سلایق و نیاز مشتریان در خصوص خرید انگشتر عقیق خطی پاسخ مناسب داده شود اما در برخی موارد مشتریان محترم تمایل دارند که فقط نگین عقیق خطی تهیه نمایند. پس در این بخش از سایت کوشش خواهد شد که نگین عقیق خطی با محتوا و گوهرهای متنوع و همچنین قیمت مناسب ارائه شود.

در واقع با عرضه نگین های عقیق خطی ، مطلوب این است که نیاز مشتریان در بهره گیری بیشتر از برکات آیات ، اسماء و احادیث زیبا – فارغ از امضای حکاک – تامین شود چرا که اکثرا امضای حکاک به بالا رفتن بهای نگین منجر شده و طالب را از برکت و خیر این هنر دور میکند.در پایان از همه هنرمندان حکاک که در این امر خیر ما را یاری خواهند نمود ، سپاسگزار و ممنون خواهیم بود و امیدواریم که این کار، منشاء ثواب و باقیات الصالحات بیشتر برای دست اندرکاران و هنرمندان محترم باشد.

**********

نگین عقیق خطی 404.3نگین عقیق طبیعی خطی 382نگین عقیق یمنی خطی 426.3نگین عقیق سبز خطی 395نگین عقیق یمنی خطی 392نگین عقیق سبز خطی 393نگین عقیق یمنی خطی 394نگین عقیق خطی 386نگین عقیق خطی 398نگین عقیق یمنی خطی 387نگین عقیق یمنی خطی 476نگین عقیق یمنی خطی 388نگین عقیق یمنی خطی 389نگین عقیق خطی 543.3نگین عقیق یمنی خطی 483نگین عقیق خطی 390نگین عقیق خطی 391نگین جزع خطی کوپال 397نگین عقیق یمنی خطی 399نگین عقیق یمنی خطی 452نگین عقیق خطی 434نگین عقیق یمنی خطی 420نگین عقیق خطی 445نگین عقیق خطی 444نگین عقیق خطی 443نگین عقیق خطی 441نگین عقیق خطی 439نگین مدالی عقیق خطی 438نگین عقیق خطی 437نگین عقیق خطی 433نگین عقیق خطی 431نگین عقیق خطی 428عقیق سرخ خطی 425نگین عقیق خطی 419نگین عقیق زرد خطی 417نگین عقیق خطی 416نگین عقیق خطی 414نگین عقیق یمنی خطی 413نگین عقیق یمنی خطی 411نگین عقیق خطی 409نگین عقیق خطی 407نگین عقیق زرد یمنی خطی 404نگین عقیق خطی کد 514نگین جزع اسما الحسنا کد 527kopal Engraved Indian Agate code 528Kopal Indian Engraved Agate Stone code 529عقیق زرد هندی کوپال کد 530سنگ عقیق زرد هندی کوپال کد 531
********
نگینهای فروش رفته

********
نگین عقیق یمنی خطی 400نگین عقیق خطی 490نگین عقیق خطی 432نگین عقیق یمنی خطی 449نگین عقیق خطی 403نگین عقیق یمنی خطی 412نگین عقیق یمنی خطی 427نگین عقیق یمنی خطی 396نگین عقیق کبود خطی کد 517نگین عقیق یمنی خطی کد 501Engraved Smoky Quartz code 535نگین عقیق خطی 464

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.