در پارس جواهر همیشه تلاش بر این بوده است که به اکثر سلایق و نیاز مشتریان در خصوص خرید انگشتر عقیق خطی پاسخ مناسب داده شود اما در برخی موارد مشتریان محترم تمایل دارند که فقط نگین عقیق خطی تهیه نمایند. پس در این بخش از سایت کوشش خواهد شد که نگین عقیق خطی با محتوا و گوهرهای متنوع و همچنین قیمت مناسب ارائه شود.

در واقع با عرضه نگین های عقیق خطی ، مطلوب این است که نیاز مشتریان در بهره گیری بیشتر از برکات آیات ، اسماء و احادیث زیبا – فارغ از امضای حکاک – تامین شود چرا که اکثرا امضای حکاک به بالا رفتن بهای نگین منجر شده و طالب را از برکت و خیر این هنر دور میکند.در پایان از همه هنرمندان حکاک که در این امر خیر ما را یاری خواهند نمود ، سپاسگزار و ممنون خواهیم بود و امیدواریم که این کار، منشاء ثواب و باقیات الصالحات بیشتر برای دست اندرکاران و هنرمندان محترم باشد.


نگین عقیق طبیعی خطی 382نگین عقیق سبز خطی 395نگین عقیق یمنی خطی 387نگین عقیق یمنی خطی 388نگین جزع خطی کوپال 397نگین عقیق یمنی خطی 399نگین عقیق یمنی خطی 420نگین عقیق خطی 443نگین عقیق سبز خطی 535.3نگین عقیق خطی 589نگین حدید خطی 518نگین عقیق خطی 489نگین عقیق خطی 457مهره عقیق یمن خطی 7042


نگینهای فروش رفته


عقیق کبود یمن خطی 664نگین عقیق خطی 462نگین عقیق خطی 416عقیق خطی حکاکی دستی علی رضایی f333عقیق یمنی خطی 580نگین عقیق خطی نستعلیق 464نگین عقیق یمنی خطی 588عقیق یمن خطی 394نگین عقیق یمنی خطی 449نگین عقیق خطی 441نگین عقیق سبز خطی 393نگین عقیق خطی 431نگین عقیق یمنی خطی 483نگین عقیق یمنی خطی 394نگین عقیق خطی یمن 522نگین عقیق خطی 585نگین عقیق یمنی خطی 460نگین عقیق یمنی خطی 580نگین جزع اسما الحسنا کد 527kopal Engraved Indian Agate code 528Kopal Indian Engraved Agate Stone code 529عقیق زرد هندی کوپال کد 530نگین عقیق خطی 445نگین عقیق یمنی خطی 494نگین عقیق خطی 428عقیق سرخ خطی 425نگین عقیق خطی 419

انگشترهای فروش رفتهS RINGS
خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.