استاد محسن سعیدی منش معروف به مهر و با امضایی به همین عنوان در شهر شیراز کار حکاکی را آغاز کردند و در این مسیر شاگران و علاقمندان زیادی به این هنر تقدیم کرده اند.از استاد مهر حکاکی های زیبایی در عبارات و آیات و همچنین اشعار فارسی و عربی وجود دارد.استاد سعیدی منش هم اکنون در تهران سکونت داشته و به فعالیت در زمینه حکاکی و جواهرسازی مشغول هستند.

دعای قنوت عقیق زرد سعیدی منشعقیق سرخ یمنی حکاکی استاد مهر 1عقیق زرد یمنی حکاکی مهر 3

در بخش دوم آثار حکاکی با امضای میرزا ، اقل میرزا و المذنب میرزا دیده میشود:

عقیق سرخ یمنی حکاکی اقل میرزا 1ذکر یونسیه حکاکی استاد آتش باز 2چهار سلام عاشورا استاد میرزا 3

*************************

انگشتر خط مهر حکاکی دستی f240انگشتر عقيق خطي 7057انگشتر کلکسیونی عمل غلام f395انگشتر خط میرزا آتشباز f230انگشتر الراجی میرزا زبرجد ۲۸۰۲انگشتری خط الاقل میرزا ۲۸۰۳انگشتری خط الاقل میرزا 2805انگشتری در نجف خط المذنبانگشتر خط مهر رکاب بیگلو ۲۸۱۰انگشتر عقیق یمنی خط مهر ۲۸۱۱انگشتر نقره خط مهر ۲۸۱۲انگشتر یاقوت کبود خط مهرانگشتر عقیق خط مهر 2814رکاب فدیوم نقره سازان خط مهر 2816انگشتر شرف شمس خط میرزا 2817رکاب دست ساز خط میرزا ۲۸۱۸Silver Men’s Ring Mirza ۲۸۱۹انگشتر خط سعیدی منش ۲۸۳۱انگشتر اقل میرزا رکاب الغدیرانگشتر عقیق رکاب فدیوم اکبری ۲۸۴۷انگشتر خطی میرزا چهار فصل ۲۸۴۸انگشتر الراجی میرزا یونسیه ۲۸۵۴انگشتر عقیق خط مهر صلوات 2857انگشتر خط میرزا رکاب نقره ۲۸۵۹انگشتر مردانه خط الراجی میرزا ۲۸۶۰انگشتر دّر خط میرزا ۲۸۶۱انگشتر خط میرزا ۲۸۶۲Angoshtar Aghigh Yaman 2865انگشتر عقیق زرد خط مهر 2866انگشتر خط میرزا رکاب نقره ۲۸۶۷قیمت خط میرزا انگشتر نقره ۲۸۶۸انگشتر خط استاد میرزا جزع 2871انگشتر عقیق خط میرزا f263

انگشترهای فروش رفتهS RINGS
خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.