سنگ شناسی : یاقوت

سنگ شناسی : یاقوت کبود

انگشتر یاقوت سرخ برمه ***** انگشتر یاقوت افریقایی

انگشتر یاقوت کبود ****** انگشتر حجرسیلان

از گذشته همواره سنگ یاقوت سمبل عشق و میهن پرستی بوده است و گروهی اعتقاد به خواص درمانی ویژه ای برای سنگ یاقوت از قبیل درمان بیماریهای قلبی و تنظیم فشار خون…هستند.جدا از این تعاریف و تفاسیر گوهر یاقوت پس از الماس در زمره عناصر سخت قرار دارد و به دلیل گرایش زیاد افراد به آن به سلطان سنگها معروف است.یونانیان در پیشین بر این باور بودند که گوهر یاقوت به دارنده آن نیروهای‌ خاصی‌ از جمله‌ تندرستی ، دانایی ، ثروت‌ و موفقیت‌ در عشق‌ می بخشد و همچنین اعتقادشان بر این بود که یاقوت با تغییر رنگ میتواند به صاحبش از حوادث ناگوار آینده خبر بدهد.

در این بخش از پارس جواهر با دو قسمت انگشتر یاقوت سرخ Ruby و انگشتر یاقوت کبود Blue Sapphire مواجه هستیم.رکابهای ساخته شده اکثر بر پایه فلز نقره هسند ولی گاهی رکاب فدیوم نیز در ساخت رکاب شرکت دارد.رکابها اغلب دستساز هستند و در جایی که رکاب ماشینی باشد صریحا نوع رکاب ماشینی ذکر گردیده است.در بخش مقالات به گوهر یاقوت بر اساس مقالات اینترنتی معتبر پرداخته شده است که امیدواریم برای خوانندگان مفید واقع شود.

***************

انگشتر یاقوت زرد خطی 7135انگشتر مردانه یاقوت زرد 375انگشتر یاقوت کبود مردانه 374انگشتر قدیمی یاقوت سرخ f441انگشتر نقره مردانه یاقوت 355انگشتر جواهری یاقوت زرد مردانه 343انگشتر یاقوت سرخ خطی f456انگشتر نقره یاقوت زرد 357انگشتر استار یاقوت کبود 311انگشتر استار نقره 220انگشتر نقره یاقوت سرخ 350انگشتر جواهر یاقوت سرخ 372انگشتر یاقوت سرخ بهسازی 354انگشتر نقره یاقوت استار سرخ 219انگشتر مردانه یاقوت سرخ 272انگشتر مردانه یاقوت سرخ 358انگشتر یاقوت سبز استار 371انگشتر مردانه یاقوت سرخ 327انگشتر فدیوم یاقوت زرد 356انگشتر یاقوت سرخ مردانه 376انگشتر یاقوت کبود استار 352انگشتر فدیوم یاقوت زبرجد 353انگشتر یاقوت زرد اصل 351انگشتر جواهر یاقوت سرخ شهرام خادمی f242انگشتر مردانه یاقوت سرخ 349انگشتر یاقوت سرخ اشکی 275انگشتر فدیوم سه نگین یاقوت 373انگشتر مردانه یاقوت کبود 341انگشتر یاقوت استار کبود 324انگشتر یاقوت سرخ اصل 348انگشتر مردانه یاقوت سونجیا 347انگشتر یاقوت زرد عقیق مردانه 330انگشتر یاقوت سرخ 346انگشتر قدیمی یاقوت زرد 339انگشتریاقوت زرد 340انگشتر یاقوت کبود اصل 332انگشتر حجرسیلان کد 125انگشتر قدیمی سفایر زرد 345انگشتر یاقوت سونجیا اصل 344انگشتر یاقوت استار رکاب نقره 221انگشتر یاقوت کد 223انگشتر یاقوت کد 235انگشتر یاقوت کد 242انگشتر یاقوت استار سنتاتیک ۲۴۹انگشتر سه نگین یاقوت کد 279رکاب نقره انگشتر جواهر 314انگشتر نقره یاقوت سونچیا 318انگشتر یاقوت سرخ 321انگشتر یاقوت سونچیا 322انگشتر شرف الشمس فدیوم یاقوت 328انگشتر یاقوت کبود قلم زنی 329انگشتر مردانه یاقوت سرخ 325انگشترفدیوم یاقوت سرخ f356

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.