سنگ شناسی : یاقوت

سنگ شناسی : یاقوت کبود

انگشتر یاقوت سرخ برمه ***** انگشتر یاقوت افریقایی

انگشتر یاقوت کبود ****** انگشتر حجرسیلان

از گذشته همواره سنگ یاقوت سمبل عشق و میهن پرستی بوده است و گروهی اعتقاد به خواص درمانی ویژه ای برای سنگ یاقوت از قبیل درمان بیماریهای قلبی و تنظیم فشار خون…هستند.جدا از این تعاریف و تفاسیر گوهر یاقوت پس از الماس در زمره عناصر سخت قرار دارد و به دلیل گرایش زیاد افراد به آن به سلطان سنگها معروف است.یونانیان در پیشین بر این باور بودند که گوهر یاقوت به دارنده آن نیروهای‌ خاصی‌ از جمله‌ تندرستی ، دانایی ، ثروت‌ و موفقیت‌ در عشق‌ می بخشد و همچنین اعتقادشان بر این بود که یاقوت با تغییر رنگ میتواند به صاحبش از حوادث ناگوار آینده خبر بدهد.

در این بخش از پارس جواهر با دو قسمت انگشتر یاقوت سرخ Ruby و انگشتر یاقوت کبود Blue Sapphire مواجه هستیم.رکابهای ساخته شده اکثر بر پایه فلز نقره هسند ولی گاهی رکاب فدیوم نیز در ساخت رکاب شرکت دارد.رکابها اغلب دستساز هستند و در جایی که رکاب ماشینی باشد صریحا نوع رکاب ماشینی ذکر گردیده است.در بخش مقالات به گوهر یاقوت بر اساس مقالات اینترنتی معتبر پرداخته شده است که امیدواریم برای خوانندگان مفید واقع شود.

***************

انگشتر یاقوت زرد خطی 7135انگشتر مردانه یاقوت زرد 375انگشتر یاقوت کبود مردانه 374انگشتر قدیمی یاقوت سرخ f441انگشتر جواهری یاقوت زرد مردانه 343انگشتر استار یاقوت کبود 311انگشتر استار نقره 220انگشتر یاقوت سرخ بهسازی 354انگشتر نقره یاقوت استار سرخ 219انگشتر مردانه یاقوت سرخ 272انگشتر مردانه یاقوت سرخ 358انگشتر یاقوت سبز استار 371انگشتر مردانه یاقوت سرخ 327انگشتر یاقوت کبود استار 352انگشتر جواهر یاقوت سرخ شهرام خادمی f242انگشتر مردانه یاقوت سرخ 349انگشتر یاقوت سرخ 346انگشتر یاقوت استار رکاب نقره 221انگشتر یاقوت استار سنتاتیک ۲۴۹انگشتر یاقوت سرخ 321انگشتر شرف الشمس فدیوم یاقوت 328انگشتر یاقوت کبود قلم زنی 329انگشتر یاقوت سفید f295انگشتر یاقوت آتشی کد 1002انگشتر یاقوت سرخ کد 1005انگشتر الکساندریت کد 1014انگشتر مردانه یاقوت زرد 1020انگشتر قدیمی یاقوت زرد صفوی 1021انگشتر مردانه یاقوت کبود ۱۰۳۵انگشتر یاقوت افریقایی ۱۰۳۷انگشتر یاقوت کبود قلمزنی ۱۰۳۹انگشتر مردانه یاقوت کبود 1042انگشتر یاقوت کبود رکاب نقره ۱۰۴۳رکاب مردانه نقره یاقوت سنتاتیک ۱۰۴۶انگشتر یاقوت کبود 1053انگشتر یاقوت کبود قدیمی نقره f260

انگشترهای فروش رفتهS RINGS
خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.