سنگ شناسی : یاقوت

سنگ شناسی : یاقوت کبود

انگشتر یاقوت سرخ برمه ***** انگشتر یاقوت افریقایی

انگشتر یاقوت کبود ****** انگشتر حجرسیلان

از گذشته همواره سنگ یاقوت سمبل عشق و میهن پرستی بوده است و گروهی اعتقاد به خواص درمانی ویژه ای برای سنگ یاقوت از قبیل درمان بیماریهای قلبی و تنظیم فشار خون…هستند.جدا از این تعاریف و تفاسیر گوهر یاقوت پس از الماس در زمره عناصر سخت قرار دارد و به دلیل گرایش زیاد افراد به آن به سلطان سنگها معروف است.یونانیان در پیشین بر این باور بودند که گوهر یاقوت به دارنده آن نیروهای‌ خاصی‌ از جمله‌ تندرستی ، دانایی ، ثروت‌ و موفقیت‌ در عشق‌ می بخشد و همچنین اعتقادشان بر این بود که یاقوت با تغییر رنگ میتواند به صاحبش از حوادث ناگوار آینده خبر بدهد.

در این بخش از پارس جواهر با دو قسمت انگشتر یاقوت سرخ Ruby و انگشتر یاقوت کبود Blue Sapphire مواجه هستیم.رکابهای ساخته شده اکثر بر پایه فلز نقره هسند ولی گاهی رکاب فدیوم نیز در ساخت رکاب شرکت دارد.رکابها اغلب دستساز هستند و در جایی که رکاب ماشینی باشد صریحا نوع رکاب ماشینی ذکر گردیده است.در بخش مقالات به گوهر یاقوت بر اساس مقالات اینترنتی معتبر پرداخته شده است که امیدواریم برای خوانندگان مفید واقع شود.

***************

انگشتر جواهری یاقوت زرد مردانه 343انگشتر یاقوت سرخ خطی f456انگشتر نقره یاقوت زرد 357انگشتر مردانه یاقوت سرخ 327انگشتر یاقوت کبود استار 352انگشتر استار یاقوت کبود 311انگشتر فدیوم یاقوت زرد 356انگشتر نقره مردانه یاقوت 355انگشتر استار نقره 220انگشتر نقره یاقوت سرخ 350انگشتر یاقوت سرخ بهسازی 354انگشتر نقره یاقوت استار سرخ 219انگشتر فدیوم یاقوت زبرجد 353انگشتر یاقوت زرد اصل 351انگشتر مردانه یاقوت سرخ 349انگشتر یاقوت سرخ اشکی 275انگشتر یاقوت سرخ اصل 348انگشتر مردانه یاقوت سونجیا 347انگشتر یاقوت زرد مردانه 342انگشتر یاقوت زرد عقیق مردانه 330انگشتر یاقوت سرخ 346انگشتر قدیمی یاقوت زرد 339انگشتر یاقوت کبود دست ساز 338انگشتریاقوت زرد 340انگشتر یاقوت کبود اصل 332انگشتر حجرسیلان کد 125انگشتر یاقوت کد 149انگشتر قدیمی سفایر زرد 345انگشتر یاقوت سونجیا اصل 344انگشتر یاقوت استار رکاب نقره 221انگشتر یاقوت کد 222انگشتر یاقوت کد 223انگشتر یاقوت کد 235انگشتر یاقوت زرد معیری 236انگشتر یاقوت کد 242انگشتر یاقوت کد 243انگشتر یاقوت کد 248انگشتر یاقوت استار سنتاتیک ۲۴۹انگشتر یاقوت کد 268انگشتر سه نگین یاقوت کد 279انگشتر یاقوت سرخ کد 285انگشتر مردانه یاقوت سرخ کد 293انگشتر یاقوت استار طبیعی 250انگشتر مردانه یاقوت سرخ کد 306انگشتر یاقوت سرخ کد 307انگشتر مردانه یاقوت زرد 311انگشتر یاقوت سرخ استار 313رکاب نقره انگشتر جواهر 314انگشتر نقره یاقوت سونچیا 318انگشتر یاقوت سرخ 321انگشتر یاقوت سونچیا 322انگشتر یاقوت زرد افریقایی 324انگشتر شرف الشمس فدیوم یاقوت 328انگشتر یاقوت کبود قلم زنی 329انگشتر شرف الشمس یاقوت زرد 331

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.