سنگ شناسی : یاقوت

سنگ شناسی : یاقوت کبود

انگشتر یاقوت سرخ برمه ***** انگشتر یاقوت افریقایی

انگشتر یاقوت کبود ****** انگشتر حجرسیلان

از گذشته همواره سنگ یاقوت سمبل عشق و میهن پرستی بوده است و گروهی اعتقاد به خواص درمانی ویژه ای برای سنگ یاقوت از قبیل درمان بیماریهای قلبی و تنظیم فشار خون…هستند.جدا از این تعاریف و تفاسیر گوهر یاقوت پس از الماس در زمره عناصر سخت قرار دارد و به دلیل گرایش زیاد افراد به آن به سلطان سنگها معروف است.یونانیان در پیشین بر این باور بودند که گوهر یاقوت به دارنده آن نیروهای‌ خاصی‌ از جمله‌ تندرستی ، دانایی ، ثروت‌ و موفقیت‌ در عشق‌ می بخشد و همچنین اعتقادشان بر این بود که یاقوت با تغییر رنگ میتواند به صاحبش از حوادث ناگوار آینده خبر بدهد.

در این بخش از پارس جواهر با دو قسمت انگشتر یاقوت سرخ Ruby و انگشتر یاقوت کبود Blue Sapphire مواجه هستیم.رکابهای ساخته شده اکثر بر پایه فلز نقره هسند ولی گاهی رکاب فدیوم نیز در ساخت رکاب شرکت دارد.رکابها اغلب دستساز هستند و در جایی که رکاب ماشینی باشد صریحا نوع رکاب ماشینی ذکر گردیده است.در بخش مقالات به گوهر یاقوت بر اساس مقالات اینترنتی معتبر پرداخته شده است که امیدواریم برای خوانندگان مفید واقع شود.

***********************************

انگشتر جواهری یاقوت زرد مردانه 343انگشتر یاقوت زرد مردانه 342انگشتریاقوت زرد 340انگشتر قدیمی یاقوت زرد 339انگشتر یاقوت کبود دست ساز 338انگشتر استار یاقوت کبود 311انگشتر یاقوت کبود اصل 332انگشتر یاقوت زرد عقیق مردانه 330انگشتر مردانه یاقوت سرخ 327انگشتر یاقوت کد 107انگشتر حجرسیلان کد 125انگشتر یاقوت کد 149انگشتر نقره یاقوت استار سرخ 219انگشتر استار نقره 220انگشتر یاقوت استار رکاب نقره 221انگشتر یاقوت کد 222انگشتر یاقوت کد 223انگشتر یاقوت کد 235انگشتر یاقوت زرد معیری 236انگشتر یاقوت کد 242انگشتر یاقوت کد 243انگشتر یاقوت کد 248انگشتر یاقوت استار سنتاتیک ۲۴۹انگشتر یاقوت استار طبیعی 250انگشتر یاقوت کد 268انگشتر یاقوت کد 275انگشتر سه نگین یاقوت کد 279انگشتر یاقوت سرخ کد 285انگشتر مردانه یاقوت سرخ کد 293انگشتر مردانه یاقوت سرخ کد 306انگشتر یاقوت سرخ کد 307گردنبند یاقوت سرخ کد 310انگشتر مردانه یاقوت زرد 311انگشتر یاقوت سرخ استار 313رکاب نقره انگشتر جواهر 314انگشتر نقره یاقوت سونچیا 318انگشتر یاقوت سرخ 321انگشتر یاقوت سونچیا 322انگشتر یاقوت زرد رکاب فدیوم 325انگشتر یاقوت زرد افریقایی 324انگشتر شرف الشمس فدیوم یاقوت 328انگشتر یاقوت کبود قلم زنی 329انگشتر شرف الشمس یاقوت زرد 331

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.