انگشتر نقره مردانه زمرد 358 فروخته شده
انگشتر نقره مردانه زمرد وزن 15.1 گرم رکاب دست‌ساز فیلی سینی جواهر مخراجی سایز 63 - 63.5 با مهر انگشترسازی محمد سنگ نگین زمرد اصل طبیعی بدون بهسازی به طول…
انگشتر مردانه زمرد فرخاری 359 موجود
انگشتر مردانه زمرد رکاب نقره دست‌ساز فیلی سینی جواهر سایز 62.5 - 63 با مخراجکاری یاقوت سرخ ساخته انگشترسازی استاد فرخاری مشهد نُه عدد نگین جواهری زمرد طبیعی اصل بدون…
انگشتر قدیمی مردانه زمرد f498 موجود
انگشتر قدیمی مردانه زمرد وزن 8.2 گرم رکاب نقره دست ساز مدل چهار چنگ شیاری مکتب تبریز سایز 59 - 60 با قدمت ساخت در حدود پنجاه سال   سنگ…
انگشتر ظریف زمرد کلمبیا 357 فروخته شده
انگشتر ظریف زمرد کلمبیا وزن 5.7 گرم رکاب نقره دست ساز شبکه سایز 58 - 59 با مهر انگشترسازی تهران کریمی ، استاد مصطفی کریمی سنگ نگین زمرد طبیعی اصل…
انگشتر زمرد کلمبیا 356 فروخته شده
انگشتر زمرد کلمبیا وزن 10 گرم رکاب نقره دست ساز مستعمل مردانه سایز 61.5 - 62 مدل فیلی با تاج دور چنگ ساخته آقای حسن شیرازی سنگ نگین زمرد طبیعی…
جواهر زمرد طبیعی اصل f504 موجود
جواهر زمرد طبیعی اصل درشت با تراش موسوم به مغول (mogul or mughal carving) گوهرتراش دستی دو طرفه به شکل اشک با نقش برجسته گل با توجه به سایر نمونه…
انگشتر نقره زمرد پنجشیر f506 فروخته شده
انگشتر نقره زمرد پنجشیر 9.8 گرم رکاب دست ساز مردانه مدل شبکه هلالی با ابزار شیاری سایز 58.5 - 59.5 ساخته استاد حسن احمدی انگشترسازی ساواس سنگ نگین زمرد اصل…
انگشتر زمرد پنجشیر مردانه f458 فروخته شده
انگشتر زمرد پنجشیر مردانه 12.9 گرم رکاب نقره دست ساز مدل چهار چنگ رسمی با مهر مخصوص پارس جواهر سایز 62.5 - 63.5 ساخته استاد جمال مقدمی سنگ نگین زمرد…
انگشتر زمرد برزیلی 339 فروخته شده
انگشتر زمرد برزیلی وزن 7.2 گرم رکاب نقره دست ساز مدل بندی سایز 61 - 61.5 ساخته آقای شاهین حیدری کریستال مصنوعی و صنعتی به طول 13 و عرض 12.5…
انگشتر زمرد کلمبیا 338 فروخته شده
انگشتر زمرد کلمبیا رکاب نقره دست ساز فیلی سایز 56 - 57 ساخته انگشترسازی زرین قزوین استاد سعید احمدی سنگ نگین زمرد اصل و طبیعی کلمبیا بدون هرگونه اصلاح فیزیکی…
انگشتر زمرد کلمبیا مردانه f414 فروخته شده
انگشتر زمرد کلمبیا مردانه وزن 16 گرم رکاب نقره دست ساز مدل فیلی با تاج قلبی سینی جواهر و مخراجکاری برلیان سایز 63.5 - 64.5 ساخته استاد حسن شیرازی سنگ…
انگشتر مردانه جواهر زمرد کلمبیا f398 فروخته شده
انگشتر مردانه جواهر زمرد کلمبیا وزن 23.2 گرم رکاب نقره دست ساز مدل فیلی با تاج سینی پله ای مخراجکاری برلیان و ابزار کج راه مرکب مخراجکاری یاقوت سونچیا ساخته…
انگشتر فدیوم زمرد کلمبیا f383 فروخته شده
انگشتر فدیوم زمرد کلمبیا وزن 9.4 گرم رکاب دست ساز مدل شبکه هلال با ابزار شیاری سایز 54 - 55 ساخته استاد ساواس احمدی ، قزوین سنگ نگین زمرد اصل…
انگشتر دست ساز زمرد کلمبیا 334 فروخته شده
انگشتر دست ساز زمرد کلمبیا وزن 8.8 گرم رکاب نقره فیلی شش چنگ با ابزار دقیق ، زیبا و ظریف سایز 59 - 60 ساخته استاد مهدی کریمی ، قم…
انگشتر قدیمی زمرد اصل 335 فروخته شده
انگشتر قدیمی زمرد اصل وزن 4.6 گرم رکاب نقره دست ساز مدل جواهری سایز 56 -57 با قدمت ساخت در حدود هشتاد سال سنگ نگین زمرد طبیعی اصل به احتمال…
انگشتر فدیوم زمرد کلمبیا f341 فروخته شده
انگشتر فدیوم زمرد کلمبیا وزن 11.9 گرم رکاب دست ساز مدل شبکه هلالی با تاج چهار اشک سایز 56 - 57 ساخته گروه هنری نقره سازان ، استاد اسماعیل امیرمحمدی…
انگشتر زمرد کلمبیا 333 فروخته شده
انگشتر زمرد کلمبیا وزن 5.7 گرم رکاب دست ساز نقره مدل فیلی با تاج تمام چنگ و مخراجکاری دور تاج با یاقوت سرخ سایز 59 - 60 ساخته انگشترسازی میرزا…
انگشتر مردانه زمرد زامبیا 332 فروخته شده
انگشتر مردانه زمرد زامبیا 9.4 گرم رکاب نقره دست ساز مدل شبکه خرچنگی سایز 61 - 61.6 بدون مُهر رکابساز سنگ نگین زمرد اصل طبیعی فاقد هرگونه اصلاح رنگی و…
انگشتر زمرد قلم زنی استاد علی جنگی f223 فروخته شده
انگشتر زمرد قلم زنی وزن 13.4 گرم عمل قلم زنی از استاد حمیدرضا جنگی ، مشهد رکاب نقره دست ساز شبکه سایز 62 - 62.5 ساخته استاد مهدی رحمانی سنگ…
انگشتر زمرد اصل مردانه 231 فروخته شده
انگشتر زمرد اصل وزن 7.8 گرم رکاب چهار چنگ جواهر دست ساز نقره سایز 61 - 61.5 ساخته استاد مجید گنجی سنگ نگین زمرد طبیعی تراش چهار گوشه مستطیل به…
انگشتر زمرد پنج شیر افغانستان f238 فروخته شده
انگشتر زمرد پنج شیر افغانستان وزن 11.2 گرم رکاب نقره دست ساز مدل تک چنگ سایز 62 - 62.5 ساخته استاد مجید گنجی ، زنجان سنگ نگین به طول 10.5…
انگشتر جواهر زمرد زامبیا مردانه 226 فروخته شده
انگشتر جواهر زمرد زامبیا مردانه وزن 14 گرم رکاب دست ساز شبکه مخراجی سایز 65 - 66 ساخته استاد کیامهر ، قم سنگ نگین به طول 13.5 و عرض 11…
انگشتر فدیوم زمرد زامبیا کد f176 فروخته شده
انگشتر فدیوم زمرد زامبیا وزن 15.1 گرم رکاب دست ساز جواهری با مخراجکاری یاقوت سرخ سایز 62 - 62.5 ساخته استاد هادی ابراهیمی ، قم سنگ نگین با تراش اشکی…
انگشتر زمرد کلمبیا فدیوم قاسمی f213 فروخته شده
انگشتر زمرد کلمبیا وزن 7.9 گرم رکاب فدیوم دست ساز با اره کاری زیبا و شبکه دقیق سایز 59 - 60 از استاد مرتضی قاسمی سنگ نگین زمرد اصل بدون…
انگشترهای فروش رفتهS RINGS
خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.