انگشتر زمرد پنج شیر افغانستان f238 فروخته شده
انگشتر مردانه عقیق شرف الشمس f235 فروخته شده
انگشتر فدیوم عقیق یمنی زغال دار f216 فروخته شده
انگشتر عقیق زرد طبیعی a241 فروخته شده
انگشتر مردانه عقیق خطی 8377 فروخته شده
انگشتر مردانه نقره دستساز 8568 فروخته شده
8268 انگشتر مردانه نقره وزن 29.2 گرم رکاب شیخ احمد دست ساز انگشترسازی فاخر زنجان استاد صابر بهلولی توجه : حکاکی زیر نگین کوپال ماشینی با متن "یا کافی المهمات"…
نگین عقیق سبز خطی 427 فروخته شده
انگشتر سنگ ماه 164 فروخته شده
انگشتر یاقوت کبود 223 فروخته شده
انگشتر مردانه شجر عقیق 202.1 فروخته شده
انگشتر عقیق دو پوست خطی مردانه 8379 فروخته شده
انگشتر جواهری عقیق یمنی a236 فروخته شده
انگشتر فدیوم عقیق آلبالویی تیره یمنی f228 فروخته شده
انگشتر عقیق دو پوست یمنی a236 فروخته شده
انگشتر عقیق آلبالویی یمنی مهرداد نقوی a239 فروخته شده
انگشتر مردانه عقیق یمنی نقره a238 فروخته شده
انگشتر عقیق مشکی یمنی قلم زنی a234 فروخته شده
انگشتر عقیق سرخ یمنی مردانه خادمی f231 فروخته شده
انگشتر یشم یمنی خطی 8380 فروخته شده
عقیق سه پوست خطی 8264 فروخته شده
8264 انگشتر عقیق سه پوست خط امضای حکاک : سبحان (جناب آقای میثم پرالک) متن : یا رزاق مهر رکاب : فتاح - زنجان رکاب شیخ احمد نقره طول نگین…
انگشتر خط میرزا آتشباز f230 فروخته شده
انگشتر عقیق سرخ یمنی رکاب نامی a224 فروخته شده
انگشتر جزع آنسی یمانی a129 فروخته شده
خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.