انگشتر عقیق شجر یمنی f604 فروخته شده
انگشتر فدیوم در خطی طه 7137 فروخته شده
انگشتر فدیوم عقیق قدیمی خطی f495 فروخته شده
انگشتر فدیوم جزع کوپال 8658 فروخته شده
انگشتر فدیوم توپاز سبز 314 فروخته شده
مهرهای موزه ایران محمدجواد جدی موجود
گذری بر خاتم عشق نگاهی کوتاه بر زندگی و آثار استاد محمدجواد جدی بر اساس مصاحبه انجام شده با استاد محمدجواد جدی توسط مجله طلا جواهر خرداد تیر ۱۳۹۳ سال…
انگشتر فدیوم یشم سبز f384 فروخته شده
انگشتر فدیوم خطی حر f357 فروخته شده
انگشتر فدیوم شجر عقیق f337 فروخته شده
انگشتر فدیوم مردانه خط ضابطی f316 فروخته شده
خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.