انگشتر فدیوم مردانه حیدری 8559 فروخته شده
انگشتر مردانه فدیوم عقیق یمن f277 فروخته شده
انگشتر فدیوم انوار عقیق یمنی f390 فروخته شده
انگشتر فدیوم توپاز سبز 314 موجود
محمدجواد جدی پژوهشگر موجود
گذری بر خاتم عشق نگاهی کوتاه بر زندگی و آثار استاد محمدجواد جدی بر اساس مصاحبه انجام شده با استاد محمدجواد جدی توسط مجله طلا جواهر خرداد تیر ۱۳۹۳ سال…
انگشتر فدیوم عقیق یمنی f339 فروخته شده
انگشتر فدیوم یشم سبز f384 فروخته شده
انگشتر فدیوم زمرد کلمبیا f383 فروخته شده
انگشتر فدیوم خطی f357 فروخته شده
انگشتر فدیوم قلمزنی f347 فروخته شده
انگشتر فدیوم مردانه خط ضابطی f316 فروخته شده
انگشتر مردانه فدیوم عقیق یمنی f257 فروخته شده
انگشتر فدیوم عقیق یمنی f310 فروخته شده
انگشتر فدیوم عقیق سفید یمنی مردانه f207 فروخته شده
انگشتر عقیق یمنی اصل f281 فروخته شده
انگشتر فدیوم مهرداد (f) تهران f301 فروخته شده
خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.