انگشتر فدیوم جزع یمانی f420 فروخته شده
انگشتر مردانه عقیق یمنی f418 فروخته شده
انگشتر فدیوم مردانه فیروزه نیشابوری 232 فروخته شده
انگشتر فدیوم جزع کوپال 8658 فروخته شده
انگشتر فدیوم عقیق زرد مردانه a403 فروخته شده
انگشتر فدیوم مردانه حیدری 8559 فروخته شده
انگشتر فدیوم انوار عقیق یمنی f390 فروخته شده
انگشتر فدیوم توپاز سبز 314 فروخته شده
محمدجواد جدی پژوهشگر موجود
گذری بر خاتم عشق نگاهی کوتاه بر زندگی و آثار استاد محمدجواد جدی بر اساس مصاحبه انجام شده با استاد محمدجواد جدی توسط مجله طلا جواهر خرداد تیر ۱۳۹۳ سال…
انگشتر فدیوم عقیق یمنی f339 فروخته شده
انگشتر فدیوم یشم سبز f384 فروخته شده
انگشتر فدیوم زمرد کلمبیا f383 فروخته شده
انگشتر فدیوم خطی حر f357 فروخته شده
انگشتر فدیوم قلمزنی f347 فروخته شده
خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.