انگشتر فدیوم عقیق قدیمی خطی f495 فروخته شده
انگشتر فدیوم عقیق سه پوست a478 فروخته شده
انگشتر فدیوم جزع یمانی f420 فروخته شده
انگشتر فدیوم مردانه فیروزه نیشابوری 232 فروخته شده
انگشتر فدیوم جزع کوپال 8658 فروخته شده
انگشتر فدیوم عقیق زرد مردانه a403 فروخته شده
انگشتر فدیوم مردانه حیدری 8559 فروخته شده
انگشتر فدیوم توپاز سبز 314 فروخته شده
محمدجواد جدی پژوهشگر موجود
گذری بر خاتم عشق نگاهی کوتاه بر زندگی و آثار استاد محمدجواد جدی بر اساس مصاحبه انجام شده با استاد محمدجواد جدی توسط مجله طلا جواهر خرداد تیر ۱۳۹۳ سال…
خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.