انگشتر قدیمی عقیق خطی قاجاری f155 فروخته شده
انگشتر قدیمی عقیق زرد یمنی a278 فروخته شده
انگشتر عقیق تراش ثبتی یمنی قدیمی a282 فروخته شده
انگشتر قدیمی عقیق سفید تراش ثبتی a288 فروخته شده
انگشتر قدیمی شجر قلم زنی 206 موجود
انگشتر در حسینی قدیمی کلکسیونی f282 فروخته شده
انگشتر قدیمی عقیق تراش دار a215 فروخته شده
انگشتر قدیمی جزع یمانی تیره a272 فروخته شده
انگشتر فیروزه نیشابوری کهنه اصل 204 فروخته شده
انگشتر قدیمی نقره دست ساز f261 فروخته شده
انگشتر یاقوت کبود قدیمی نقره f260 فروخته شده
انگشتر خطی حکاکی دستی دوره قاجار f197 فروخته شده
انگشتر فیروزه نیشابوری اصل قدیمی 202 فروخته شده
انگشتر جزع یمانی مردانه دست ساز f243 فروخته شده
خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.