انگشتر عقیق یمن مردانه a292 فروخته شده
انگشتر قدیمی عقیق سفید تراش ثبتی a288 فروخته شده
انگشتر یاقوت سفید f295 فروخته شده
انگشتر عقیق یمنی قلم زنی a286 فروخته شده
انگشتر عقیق یمن خطی 7046 فروخته شده
انگشتر قدیمی شجر قلم زنی 206 موجود
انگشتر قلم زنی یشم کهنه a128 فروخته شده
انگشتر زمرد قلم زنی استاد علی جنگی f223 فروخته شده
انگشتر یاقوت کبود قلم زنی 329 فروخته شده
انگشتر دُرّ خطی حکاکی دستی 7018 فروخته شده
انگشتر یشم یمنی ابریشمی a246 فروخته شده
قلمزنی استاد جنگی انگشتر نقره a242 فروخته شده
انگشتر عقیق مشکی یمنی قلم زنی a244 فروخته شده
انگشتر جزع یمانی تیره f222 فروخته شده
انگشتر عقیق مشکی یمنی قلم زنی a234 فروخته شده
انگشتر قلمزنی عقیق سوسنی یمنی a228 فروخته شده
انگشتر مردانه قلم زنی عقیق یمنی a134 فروخته شده
خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.