تسبیح سندلوس زرد زعفرانی آلمان 263 موجود
تسبیح سندلوس زرد زعفرانی آلمان 101 عددی کهنه با تراش نیم استوانه ای دو سر گرد وزن کل 32.6 گرم طول رشته تسبیح از انتها تا بالای شیخک 37.5 سانتیمتر…
تسبیح سندلوس سرخ آبی آلمان 228 موجود
تسبیح سندلوس سرخ آبی آلمان کهنه 101 عددی با تراش استوانه ای وزن کل 30.5 گرم طول رشته تسبیح از انتها تا بالای شیخک 31.5 سانتیمتر طول شیخک 34.5 میلیمتر…
۲۰ شهریور ۱۴۰۲ تسبیح جات مشاهده محصول
تسبیح باغه قدیمی 240 فروخته شده
تسبیح باغه قدیمی 33 دانه عتیقه با تراش استوانه ای نامنظم ریز به دُرشت وزن کل 118.2 گرم طول رشته تسبیح از انتها تا بالای شیخک 32.5 سانتیمتر طول شیخک…
تسبیح سندلوس نارنجی زرد آلمان 264 فروخته شده
تسبیح سندلوس نارنجی زرد آلمان 101 عددی کهنه با تراش قیچی بر لبه گرد وزن کل 97.8 گرم طول رشته تسبیح از انتها تا بالای شیخک 41.2 سانتیمتر (فضای خالی…
تسبیح آب حیات نباتی 254 فروخته شده
تسبیح آب حیات نباتی رنگ 33 دانه ای بکر با تراش تخم مرغی بیضوی دقیق و یکدست وزن 71.4 گرم طول رشته تسبیح از انتها تا بالای شیخک 33 سانتیمتر…
تسبیح سندلوس عنابی قدیمی آلمانی 248 فروخته شده
تسبیح سندلوس عنابی قدیمی آلمانی 33 دانه ای با تراش استوانه ای کشیده لبه گرد وزن کل 44 گرم طول رشته تسبیح از انتها تا بالای شیخک 26 سانتیمتر طول…
تسبیح سندلوس نارنجی پر رنگ قدیمی آلمانی 246 فروخته شده
تسبیح سندلوس نارنجی پر رنگ قدیمی و کهنه آلمانی 33 دانه ای با تراش استوانه ای لبه گرد (کپسولی) وزن 117.8 گرم طول رشته تسبیح از انتها تا بالای شیخک…
تسبیح سندلوس زیتونی آلمانی 241 فروخته شده
تسبیح سندلوس زیتونی آلمانی 33 دانه ای کهنه با تراش استوانه ای لبه گرد وزن 63.2 گرم طول رشته تسبیح از انتها تا بالای شیخک 28.5 سانتیمتر طول شیخک 37…
تسبیح سندلوس نیلوفری آلمان 239 فروخته شده
تسبیح سندلوس نیلوفری آلمان 33 دانه ای با تراش کپسولی بیضوی دُرشت وزن کل 69.5 گرم طول رشته تسبیح از انتها تا بالای شیخک 29 سانتیمتر طول شیخک 37.5 میلیمتر…
تسبیح سندلوس آلمانی زرد زعفرانی 232 فروخته شده
تسبیح سندلوس آلمانی رنگ زرد زعفرانی ۳۳ دانه با تراش کپسولی لبه گرد وزن کل 49.1 گرم طول رشته تسبیح از انتها تا بالای شیخک 26 سانتیمتر طول شیخک 32…
۲۶ شهریور ۱۳۹۹ تسبیح جات مشاهده محصول
تسبیح سندلوس سبز آلمان 223 فروخته شده
تسبیح سندلوس سبز آلمان 101 عددی با تراش گرد کهنه وزن کل 53.5 گرم طول رشته تسبیح از انتها تا بالای شیخک 56 سانتیمتر طول شیخک 44.5 میلیمتر قطر متوسط…
۱۸ شهریور ۱۳۹۹ تسبیح جات مشاهده محصول
تسبیح سندلوس آلمانی زرد 220 فروخته شده
تسبیح سندلوس آلمانی رنگ زرد عسلی ۳۳ عددی با تراش کپسولی لبه گرد وزن کل 71 گرم طول رشته تسبیح از انتها تا بالای شیخک 31 سانتیمتر طول شیخک 37…
۱۴ شهریور ۱۳۹۹ تسبیح جات مشاهده محصول
تسبیح سندلوس آبی غلیظ آلمانی 244 فروخته شده
تسبیح سندلوس آبی غلیظ 33 دانه ای با تراش استوانه ای لب تیز (قیچی بر) وزن 35.1 گرم طول رشته تسبیح از انتها تا بالای شیخک 16 سانتیمتر طول شیخک…
۰۱ خرداد ۱۳۹۹ تسبیح جات مشاهده محصول
تسبیح سندلوس زرد عسلی کهنه آلمانی 253 فروخته شده
تسبیح سندلوس زرد عسلی کهنه آلمانی 101 دانه ای با تراش استوانه ای لبه گرد وزن 23.3 گرم طول رشته تسبیح از انتها تا بالای شیخک 35 سانتیمتر طول شیخک…
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ تسبیح جات مشاهده محصول
تسبیح سندلوس زرد نباتی آلمانی 242 فروخته شده
تسبیح سندلوس زرد نباتی آلمانی 101 دانه ای کهنه با تراش استوانه ای قیچی وزن 29.1 گرم طول رشته تسبیح از انتها تا بالای شیخک 31.5 سانتیمتر طول شیخک 26.5…
۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ تسبیح جات مشاهده محصول
تسبیح سندلوس سبز غلیظ آلمان 236 فروخته شده
تسبیح سندلوس سبز غلیظ آلمان 33 دانه ای با تراش استوانه ای (تراش قیچی) وزن کل 51.2 گرم طول رشته تسبیح از انتها تا بالای شیخک 17.7 سانتیمتر طول شیخک…
۲۴ فروردین ۱۳۹۹ تسبیح جات مشاهده محصول
تسبیح سندلوس شکلاتی آلمان 224 فروخته شده
تسبیح سندلوس شکلاتی آلمان 33 عددی ظریف با تراش کپسولی لبه گرد کهنه وزن کل 17.8 گرم طول رشته تسبیح از انتها تا بالای شیخک 19.5 سانتیمتر طول شیخک 29…
تسبیح سندلوس بنزینی آلمان 225 فروخته شده
تسبیح سندلوس بنزینی آلمان 33 عددی با تراش کپسولی لبه گرد کهنه وزن کل 58.1 گرم طول رشته تسبیح از انتها تا بالای شیخک 23.5 سانتیمتر طول شیخک 36 میلیمتر…
تسبیح سندلوس رگه دار سبز آلمان 224 فروخته شده
تسبیح سندلوس رگه دار سبز آلمان 33 عددی با تراش استوانه ای گرد وزن کل 40.1 گرم طول رشته تسبیح از انتها تا بالای شیخک 17.5 سانتیمتر طول شیخک 36…
تسبیح سندلوس سرخ اکلیلی آلمان 221 فروخته شده
تسبیح سندلوس سرخ اکلیلی آلمان 33 عددی با تراش کروی ارتفاع دار وزن کل 101 گرم طول رشته تسبیح از انتها تا بالای شیخک 29 سانتیمتر طول شیخک 36.5 میلیمتر…
تسبیح سندلوس آلمانی سرخ یاقوتی 219 فروخته شده
تسبیح سندلوس آلمانی رنگ سرخ یاقوتی ۳۳ عددی درشت با تراش تخم مرغی (بیضوی) وزن کل 67 گرم طول رشته تسبیح از انتها تا بالای شیخک 30 سانتیمتر طول شیخک…
تسبیح عالی آب حیات 217 فروخته شده
تسبیح عالی آب حیات سرخ تیره کمیاب 101 عددی با تراش استوانه ای گرد وزن کل 66 گرم طول رشته تسبیح از انتها تا بالای شیخک 41 سانتیمتر طول شیخک…
تسبیح سندلوس قرمز قدیمی 214 فروخته شده
تسبیح سندلوس قرمز قدیمی آلمانی 33 عددی درشت با تراش کپسولی لبه گرد وزن کل 90 گرم طول رشته تسبیح از انتها تا بالای شیخک 30 سانتیمتر طول شیخک 32…
تسبیح سندلوس سبز آلمانی 33 عددی 213 فروخته شده
تسبیح سندلوس سبز آلمانی 33 عددی درشت با تراش گرد لبه تخت وزن کل 125 گرم طول رشته تسبیح از انتها تا بالای شیخک 26 سانتیمتر طول شیخک 53 میلیمتر…
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ تسبیح جات مشاهده محصول
انگشترهای فروش رفتهS RINGS
خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.