برای اکثر فروشندگان و دست اندرکاران حرفه انگشتر و رکابسازی که با مشهدالرضا و خراسان رضوی ارتباط دارند و همچنین افراد آشنا با هنر قدسی حکاکی ، نام اساتید محترم ، سید عباس ضابطی ، محسن ضرغامی ، مصطفی ضرغامی و حسن عطاریان آشنا و شناخته شده میباشد.

استاد سید عباس ضابطی با امضای “س ع” حکاکی های زیبا و ظریفی ارائه کرده اند و میتوان گفت تعداد و کثرت آثار استاد ضابطی در حکاکی ظریف از سایر هندمندان مشهد بیشتر به نظر میرسد و کمتر مغازه ای در بازار رضای مشهد میتوان یافت که از آثار حکاکی استاد ضابطی در ویترین آن نباشد.در سایت پارس جواهر نمونه های زیبایی از خط ضابطی در نگینهایی با تراش نامتقارن و کاسه ای دیده میشود که حکایت از مهارت استاد در ارائه حکاکی های بدیع و مبتکرانه زیبا دارد.

انگشتر خط ضابطی 1خط سید عباس ضابطی 2حکاکی استاد ضابطی 3

استاد محسن ضرغامی با امضای “م ض” به گواه بزرگان ،یکی از هنرمندان سرآمد حکاکی دستی در مشهد و ایران میباشند.آثار استاد محسن ضرغامی (خط ضرغامی) را میتوان در اشکال متنوع چپ نویس ، نستعلیق … در کلکسیون علاقمندان حکاکی در کشور عزیزمان و همچنین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مشاهده نمود.صرف وقت و دقت فراوان و همچنین مهارت استاد ضرغامی باعث خلق آثار ماندگاری شده که بدون شک میتوان گفت در آینده ارزش کلکسیونی خود را نشان خواهد داد.استاد مصطفی ضرغامی با امضای “فتاح” به حکاکی دستی در خراسان رضوی اشتغال دارند و با استاد محسن ضرغامی نسبت خویشاوندی دارند.

حکاکی محسن ضرغامی 1حکاکی مصطفی ضرغامی فتاح 2انگشتر خط ضرغامی 3

استاد حسن عطاریان با امضای “طاها” آثار زیبایی در حکاکی عقیق ایجاد کرده اند که به نوع خود در تذهیب و نگارش دارای سبک منحصر به فردی بوده که حکایت از تسلط استاد عطاریان به خوشنویسی و هنر خطاطی دارد.استفاده از گلها و اشکال زیبای پرندگان در تذهیب خطوط حکاکی شده، بدعت به جا و چشم نوازی است که خط طاها را از سایر حکاکیها متمایز میسازد.

انگشتر خط طاها طه 1خکاکی طاها طه عطاریان 2عقیق خط طاها طه 3

****************

انگشتر عقیق یمن خطی f377انگشتر مردانه حدید خطی f500انگشتر عقیق خط استاد ضابطی f234انگشتر اونیکس یمنی خطی f351انگشتر خطی ضرغامی f366انگشتر عقیق خطی f382انگشتر فدیوم مردانه خط ضابطی f316نگین حدید خطی 534انگشتر عقیق خط ضابطی ۲۰۰۱انگشتر مردانه عقیق خط ضابطی ۲۰۰۳انگشتر مردانه خط ضابطی ۲۰۰۵رکاب هادی ابراهیمی خط ضابطی ۲۰۰۶انگشتر عقیق خط ضابطی ۲۰۰۷انگشتر مردانه خط ضابطی 2008انگشتر خط ضرغامی 2011انگشتر مردانه خط ضرغامی 2013انگشتر نقره خط ضرغامی ۲۰۱۴نگین عقیق یمنی خط طاها ۲۰۱۷انگشتر نقره خط طاها ۲۰۱۸انگشتر رکاب قلمزنی طاها ۲۰۱۹Angoshtar Aghigh Yaman Taha ۲۰۲۲انگشتر عقیق خط فتاح ۲۰۲۳انگشتر رکاب سیاه قلم ضابطی ۲۰۲۴رکاب شیخ احمد خط ضابطی ۲۰۲۶عقیق خط ضابطی رکاب نقره کاوه 2027انگشتر عقیق خطی فدیوم ۲۰۲۹انگشتر خط محسن ضرغامی ۲۰۳۰انگشتر فدیوم خطی مدنی 2034انگشتر نقره مردانه دستساز 2037انگشتر مردانه جزع یمنی خطی 2038انگشتر نقره خط ضرغامی 2039انگشتر جزع خط محسن ضرغامی 2040انگشتر عقیق زرد حکاکی ضابطی 2041انگشتر فدیوم خط ضابطی 2046انگشتر مردانه عقیق خطی 7036

انگشترهای فروش رفتهS RINGS
خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.