انگشتر مردانه فیروزه شجری نیشابور 241انگشتر نقره فیروزه نیشابور 240انگشتر فیروزه عجمی نیشابور 239انگشتر فیروزه محک نیشابوری مردانه f425انگشتر فیروزه نیشابوری 222انگشتر مردانه فیروزه نیشابوری 220انگشتر مردانه فیروزه نیشابوری اصل 217انگشترفیروزه نیشابوری شجری 216انگشتر فیروزه نیشابوری 230

*********************

انگشترهای فروش رفته:

انگشتر مردانه فیروزه خطی f524انگشتر فیروزه اصل نیشابوری مردانه f202انگشتر مردانه فیروزه عجمی نیشابوری f457انگشتر فیروزه درشت مصری f461انگشتر مردانه فیروزه نیشابوری f515انگشتر مردانه فیروزه نیشابور 236انگشتر فدیوم مردانه فیروزه نیشابوری 232انگشتر نقره مردانه دست ساز فیروزه نیشابور 193انگشتر فیروزه نیشابوری اصل قدیمی 202انگشتر مردانه فیروزه اصل f212انگشترنقره فیروزه نیشابور 218سنگ فیروزه نیشابوری اصل 227انگشتر فیروزه نیشابوری 210انگشتر فیروزه نیشابور رکاب شاکری 147.1انگشتر فيروزه نيشابوري مردانه 214انگشتر ریزدیش فیروزه نیشابوری اصل f405انگشتر فیروزه نیشابوری سبز دست ساز نقره 194انگشتر قدیمی فیروزه دامغان 228انگشتر دور اشک فیروزه نیشابوری 219انگشتر نقره فیروزه نیشابور مردانه 198انگشتر فیروزه نیشابوری 221انگشتر فیروزه شجر نیشابوری 223انگشتر فیروزه نیشابوری اصل f367انگشتر فیروزه رنگ محک نیشابوری f404انگشتر فیروزه نیشابوری 211انگشتر فیروزه نیشابوری اصل f367انگشتر فیروزه نیشابوری رکاب فدیوم اسفندیار خسروی f250انگشتر فیروزه مصری اصل 233انگشتر فیروزه نیشابوری کهنه اصل 204انگشتر دست ساز فدیوم فیروزه نیشابوری کد f186انگشتر فیروزه نیشابوری اصل 206انگشتر فیروزه شجری نیشابوری 215انگشتر فیروزه نیشابوری اصل دست ساز 201انگشتر کهنه فیروزه نیشابوری 212انگشتر فیروزه کد 130گردنبند فیروزه کد 136انگشتر فیروزه کد 137انگشتر فیروزه نیشابور کد 151انگشتر مردانه فیروزه مصری 183انگشتر فیروزه کد 141انگشتر فیروزه کد 142انگشتر فیروزه کد 143انگشتر فیروزه نیشابور دست ساز 199انگشتر فیروزه نیشابور کد 152گردنبند فیروزه کد 174انگشتر فیروزه نیشابور کد 150انگشتر فیروزه نیشابور کد 153انگشتر مردانه فیروزه نیشابور کد 159انگشتر نقره مردانه دست ساز فیروزه 100انگشتر فیروزه دامغان کد 160انگشتر مردانه فیروزه نیشابور کد 167فیروزه نیشابوری اصل محک ۱۷۳فیروزه دامغان کهنه رکاب نقره ۳۸۶انگشتر فدیوم فیروزه 392انگشتر نقره مردانه فیروزه اصل 379انگشتر فیروزه نیشابور اصل 8241انگشتر مردانه فیروزه نیشابوری کد 380رکاب نقره دست ساز فیروزه 396انگشتر مردانه فیروزه نیشابوری 146انگشتر فیروزه نیشابور کد 190انگشتر فیروزه دامغان 188انگشتر نقره فیروزه نیشابور کد 161انگشتر فیروزه تاجیکستان 177انگشتر فیروزه مصری استاد غفاری 179انگشتر مردانه فیروزه دامغان ۱۷۸انگشتر مردانه نقره دست ساز فیروزه نیشابور 192انگشتر فیروزه نیشابوری مردانه f201انگشتر مردانه فیروزه نیشابوری اصل کد 191انگشتر فیروزه دامغان 184انگشتر فیروزه نیشابور اصل 189انگشتر قدیمی فیروزه نیشابوری اصل 195انگشتر مردانه فیروزه نیشابور ۱۷۱انگشتر مردانه فیروزه نیشابور کد f175انگشتر نقره فیروزه نیشابور ۱۷۰فیروزه شهربابک رکاب نقره ۱۷۵انگشتر فیروزه مصری خطی مردانه f262انگشتر مردانه نقره فیروزه شهر بابک 187انگشتر مردانه نقره فیروزه 2586انگشتر فیروزه نیشابور 186انگشتر فیروزه نیشابوری f275انگشتر فیروزه اصل مردانه 209انگشتر مردانه فیروزه مصری ۱۸۰انگشتر نقره فیروزه مصری 182انگشتر فیروزه محک نیشابوری 224انگشتر فیروزه نیشابور مردانه 229انگشتر مردانه فیروزه شجر نیشابوری 235انگشتر فیروزه نیشابوری 226انگشتر نقره فیروزه نیشابور 234انگشتر فیروزه شجر نیشابوری مردانه 231انگشتر قدیمی فیروزه مصری 237انگشتر فیروزه عنکبوتی نیشابور 238

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.