بی‌تردید قدمت مُهر به قدمت مفهوم مالکیت آدمی و تثبیت آن است و در ایران به عنوان نخستین ابزار تثبیت فردیت و مهم‌ترین رکن در اعتباربخشی و شناخت اسناد رواج داشته و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. تاریخ و سابقه مُهر در حغرافیای ایران بزرگ به حدود ۶ هزار سال می‌رسد. و اصولا واژه «مُهر» واژه‌ای بارسی است که به زبان‌های عربی، ترکی و اردو نیز راه یافته و مورد استفاده فرار گرفته است. دانش شناخت مُهرها (sigillographie) برای آشنایی با تاریخ گذشتگان و مُهر به عنوان سندی معتبر و گویا، همواره توجه اهل تحقیق را به خود جلب کرده است.

با توحه به پیشینه فرهنگ و هنر در فلات ایران و آثار فراوان و چشمگیر به‌جا مانده از دوران پیش از تاریخ می‌توان ادعا کرد که کنده‌کاری، نخستین اثر هنری انسان بدوی است و حتی پیش از اختراع خط، مُهر در ایران به‌عنوان اولین ابزار تثبیت فردپت و مالکیت کاربرد داشته است و ایرانیان بیشترین سهم را در ایجاد و تکامل برگ هویت «مُهر»، و به عبارتی، نشان با شناسنامه در جهان داشته‌اند که مورد توجه و تقلید ملت‌های گوناگون قرار گرفته است.

استاد محترم محمدجواد جدّی

استادان حکاک، این هنرمندان مهجور زمانه ما، افزون بر استادی در هنر خوشنویسی و درک عمیق مبانی نظری هنر تجسمی و همجواری حروف از مهارت ویژه طراحی، ترکیب‌بندی, قرینه‌سازی طغرا و سپس حکاکی بهره‌مند بوده‌اند، چه عرصه محدود و اندک این سنگ‌ها نیاز مبرم و ویژه‌ای را می‌طلبید و در اهمیت هنری آن همین بس که مُهر هر فردی، برگ هویت و شناسنامه او و نفش مُهر و سجع آن نمایانگر نَسَب، سلیقه، مبانی اعتقادی و جایگاه اجتماعی او به شمار می‌رفت و مورد مباهات و افتخار صاحبان آنها بوده است.

مهرهای موزه ملی ایران محمدجواد جدی

نوشته فوق الذکر مبتدای مقدمه کتاب وزین و ارزشمند “مهرهای موزه ملی ایران” (در دوران اسلامی) نوشته استاد محمدجواد جدّی با مشارکت سرکار خانم سحر جدی، انتشارات فرهنگستان هنر، موزه ملی ایران میباشد.

 

*****

مهر انگشتر نقره عقیق نورعلی s111مهر قدیمی عقیق علی اکبر s110مهر انگشتر نقره محمد مسلم s109مُهر عقیق قدیمی قاجاری s108مهر قدیمی عقیق صادق الوعد s107مهر انگشتر قدیمی قاجاری s106مهر قدیمی عقیق طغرا رسول s105مهر انگشتر قدیمی عقیق s104مُهر انگشتر قدیمی قاجاری s103مُهر نقره قدیمی محمدخان s102مُهر قاجاری عقیق چهارگوشه s101مهر قدیمی خطی قاجاری f628مهر قدیمی عقیق خطی f627انگشتر مهر عقیق قاجاری f547_1حکاکی قدیمی دستی ثلث تیموری f397انگشتر فدیوم عقیق قدیمی خطی f495.1مهر عقیق خطی قدیمی f508مُهر قدیمی قاجاری عقیق f427

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.