بی‌تردید قدمت مُهر به قدمت مفهوم مالکیت آدمی و تثبیت آن است و در ایران به عنوان نخستین ابزار تثبیت فردیت و مهم‌ترین رکن در اعتباربخشی و شناخت اسناد رواج داشته و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. تاریخ و سابقه مُهر در حغرافیای ایران بزرگ به حدود ۶ هزار سال می‌رسد. و اصولا واژه «مُهر» واژه‌ای پارسی است که به زبان‌های عربی، ترکی و اردو نیز راه یافته و مورد استفاده فرار گرفته است. دانش شناخت مُهرها (sigillographie) برای آشنایی با تاریخ گذشتگان و مُهر به عنوان سندی معتبر و گویا، همواره توجه اهل تحقیق را به خود جلب کرده است.

مهر انگشتری قدیمی قاجاری s118_3

با توجه به پیشینه فرهنگ و هنر در فلات ایران و آثار فراوان و چشمگیر به‌جا مانده از دوران پیش از تاریخ می‌توان ادعا کرد که کنده‌کاری، نخستین اثر هنری انسان بدوی است و حتی پیش از اختراع خط، مُهر در ایران به‌عنوان اولین ابزار تثبیت فردپت و مالکیت کاربرد داشته است و ایرانیان بیشترین سهم را در ایجاد و تکامل برگ هویت «مُهر»، و به عبارتی، نشان با شناسنامه در جهان داشته‌اند که مورد توجه و تقلید ملت‌های گوناگون قرار گرفته است.

استاد محترم محمدجواد جدّی

استادان حکاک، این هنرمندان مهجور زمانه ما، افزون بر استادی در هنر خوشنویسی و درک عمیق مبانی نظری هنر تجسمی و همجواری حروف از مهارت ویژه طراحی، ترکیب‌بندی, قرینه‌سازی طغرا و سپس حکاکی بهره‌مند بوده‌اند، چه عرصه محدود و اندک این سنگ‌ها نیاز مبرم و ویژه‌ای را می‌طلبید و در اهمیت هنری آن همین بس که مُهر هر فردی، برگ هویت و شناسنامه او و نقش مُهر و سجع آن نمایانگر نَسَب، سلیقه، مبانی اعتقادی و جایگاه اجتماعی او به شمار می‌رفت و مورد مباهات و افتخار صاحبان آنها بوده است.

مهر قدیمی عقیق صادق الوعد s107_3

نوشته فوق الذکر مبتدای مقدمه کتاب وزین و ارزشمند “مهرهای موزه ملی ایران” (در دوران اسلامی) نوشته استاد محمدجواد جدّی با مشارکت سرکار خانم سحر جدی، انتشارات فرهنگستان هنر، موزه ملی ایران میباشد.

مهرهای موزه ملی ایران محمدجواد جدی

توجه : در معرفی مُهرها کوشیده شده است همانند آنچه که توسط استاد محمدجواد جدی در معرفی و تعریف مهرها به انجام رسیده است ، عمل شود و در بیان مشخصات مهرها از رویه و استاندارد کتابها و آثار استاد جدی تقلید شده است.


خاتم يشم يماني مردانه امام حسن s135خاتم مهر عقیق یمنی مردانه s134مهر انگشتر قدیمی عقیق محمدشفیع s133خاتم عقيق مهر قاجاري محمدباقر s132مهر انگشتر قلمزنی شکرالله s131مهر خطی قدیمی قاجاری رضاقلی s130مهر انگشتری مردانه عقیق علی اکبر s129مهر عقیق قدیمی ابراهیم الموسوی s128مهر انگشتر مردانه عباس الحسینی s127مهر انگشتری جزع محمد یحیی s126مهر انگشتر قدیمی یشم تیموری s125مهر خطی قدیمی شرف النسا بیگم s124مهر قدیمی عقیق خطی محمدباقر s123مهر قدیمی قاجاری عقیق s122مهر قدیمی خطی محمدرضا s121_1نگین قدیمی مهر صدر الله s120مهر انگشتری عقیق یعقوب s119مهر انگشتری قدیمی قاجاری s118مهر قدیمی عقیق خطی والی s117مهر انگشتری قدیمی عقیق s116نگین قدیمی خطی عقیق s115مهر انگشتری نقره عقیق یا شاه سعادتمهر انگشتری نقره عقیق محمد شفیعمهر انگشتر نقره عقیق نورعلی s111مهر قدیمی عقیق علی اکبر s110_4مهر انگشتر نقره محمد مسلم s109مُهر عقیق قدیمی قاجاری s108مهر قدیمی عقیق صادق الوعد s107مهر انگشتر قدیمی قاجاری s106مهر قدیمی عقیق طغرا رسول s105مهر انگشتر قدیمی عقیق s104مُهر انگشتر قدیمی قاجاری s103مُهر نقره قدیمی محمدخان s102مُهر قاجاری عقیق چهارگوشه s101مهر قدیمی خطی قاجاری f628مهر قدیمی عقیق خطی f627انگشتر مهر عقیق قاجاری f547_1انگشتر فدیوم عقیق قدیمی خطی f495.1مهر عقیق خطی قدیمی f508مُهر قدیمی قاجاری عقیق f427

انگشترهای فروش رفتهS RINGS
خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.