انگشتر عقیق تراش قطعی یمن صفاری a169 موجود
انگشتر عقیق تراش قطعی یمن رکاب نقره دست‌ساز مردانه شبکه اره‌کاری سایز 62 - 62.5 ساخته منحصر بفرد مرحوم استاد عباس صفاری سنگ عقیق کهنه یمنی اصل طبیعی با اثر…
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ انگشتر عقیق مشاهده محصول
انگشتر عقیق یمنی قدیمی تبریز a163 فروخته شده
انگشتر عقیق یمنی قدیمی رکاب مردانه نقره دست ساز مدل چهار چنگ قدیم سایز 57 - 58 ساخته شده در تبریز با قیمت بالای هشتاد سال سنگ نگین عقیق کهنه…
انگشتر مردانه عقیق تراش قطعی یمن f614 موجود
انگشتر مردانه عقیق تراش قطعی یمن وزن 16 گرم رکاب نقره دست ساز 62.5 - 63.5 ساخته استاد احمد عزتی با مُهر ری احمد بروی بازوی رکاب و عمر ساخت…
انگشتر قدیمی عقیق تراش قطعی f548 فروخته شده
انگشتر قدیمی عقیق تراش قطعی وزن 9.3 گرم رکاب نقره دست ساز مردانه سایز 57 - 58 مدل عرب با قلم زنی ظریف دستی سنگ عقیق کهنه اصل طبیعی یمن…
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ انگشتر عقیق مشاهده محصول
انگشتر عقیق تراش قطعی یمنی f545 فروخته شده
انگشتر عقیق تراش قطعی یمنی وزن 9.1 گرم رکاب نقره دست ساز مردانه سایز 62 - 62.5 مدل چهار چنگ قدیمی ساخته شده در مکتب هنر انگشترسازی تبریز سنگ نگین…
۳۱ فروردین ۱۴۰۱ انگشتر عقیق مشاهده محصول
انگشتر عقیق تراش قطعی یمن f544 فروخته شده
انگشتر عقیق تراش قطعی یمن وزن 22.8 گرم رکاب نقره مردانه دست ساز مدل فیلی هشت گوشه سایز 62.5 - 63.5 ساخته استاد بهنام صفری زنجان سنگ نگین عقیق کهنه…
۳۰ فروردین ۱۴۰۱ انگشتر عقیق مشاهده محصول
انگشتر عقیق تراش قطعی قدیمی a516 موجود
انگشتر عقیق تراش قطعی قدیمی وزن 9.9 گرم رکاب نقره دست ساز مردانه سایز 62 - 62.5 با قلم زنی دستی سنگ نگین عقیق اصل طبیعی یمن با تراش منحصربفرد…
انگشتر عقیق تراش قطعی f518 موجود
انگشتر عقیق تراش قطعی وزن 10.2 گرم سنگ نگین عقیق یمنی اصل طبیعی با تراش قطعی بسیار کمیاب و نادر عالی به طول 13.5 و عرض 8.5 میلیمتر رکاب نقره…
انگشتر عقیق یمنی تراش قطعی f489 فروخته شده
انگشتر عقیق تراشدار یمنی f484 فروخته شده
انگشتر عقیق تراشدار یمنی رکاب نقره دست ساز مردانه مدل فیلی سایز 58.5 - 59.5 با قلم زنی آقای علیرضا محمدی اصفهان سنگ عقیق یمن تراش قطعی اصل زیر و…
انگشتر عقیق تراش قطعی یمن f483 موجود
انگشتر عقیق تراش قطعی یمن وزن 12.3 گرم رکاب نقره دست ساز فیلی مردانه با ابزار شیاری راست خط سایز 60 - 61 با عمر بالای ده سال ساخته شده…
انگشتر جزع تراش قطعی سرخ یمانی اصل f480 فروخته شده
انگشتر جزع تراش قطعی وزن 15.9 گرم سنگ نگین جزع سرخ یمانی اصل طبیعی با تراش منحصر بفرد و نادر به طول 14.2 و عرض 11.6 میلیمتر رکاب نقره دست…
انگشتر عقیق زرد تراش قطعی یمن f464 فروخته شده
انگشتر عقیق تراش قطعی یمن f451 موجود
انگشتر عقیق تراش قطعی یمن رکاب نقره مردانه دست ساز سایز 62.5 - 63.5 مدل فیلی ابزار شیاری ایستاده راست خط با مهر جعفر ساخت 35 الی 40 سال پیش…
انگشتر عقیق تراش قطعی f444 موجود
انگشتر عقیق تراش قطعی سنگ نگین عقیق یمن اصل با فاز دو رنگ تراش دامله به طول 14.9 و عرض 10.6 میلیمتر رکاب مردانه نقره دست ساز با ابزار لاله…
انگشتر عقیق تراش ثبتی قدیمی f435 فروخته شده
انگشتر عقیق تراش ثبتی قدیمی رکاب نقره دست ساز مردانه مدل فیلی قلم زنی دستی با گوارسه کوبی سوزنی سایز 62.5 - 63.5 عیار 84 نقره سازی قدیم سنگ نگین…
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ انگشتر عقیق مشاهده محصول
انگشتر عقیق تراش ثبتی یمنی a378 فروخته شده
انگشتر عقیق تراش ثبتی وزن 4.1 گرم رکاب نقره کهنه و مستعمل سایز 56 - 57 نیمه دست ساز فاقد مهر سازنده سنگ نگین عقیق اصل و کهنه یمنی تراشدار…
۲۱ فروردین ۱۳۹۹ انگشتر عقیق مشاهده محصول
انگشتر عقیق تراش قطعی یمن f416 فروخته شده
انگشتر قدیمی جزع یمانی تراش ثبتی a348 فروخته شده
انگشتر قدیمی جزع یمانی تراش ثبتی وزن 9.5 گرم رکاب نقره دست ساز مدل عرب با ابزار کج راه (شیار مورب) سایز 59 - 60 با قدمت در حدود پنجاه…
انگشتر مردانه عقیق تراش ثبتی یمنی f374 فروخته شده
عقیق یمن تراش قطعی a274 فروخته شده
انگشتر قدیمی عقیق خطی قاجاری f155 فروخته شده
انگشتر عقیق یمن تراش قطعی f283 فروخته شده
انگشتر قدیمی عقیق تراش دار a215 فروخته شده
انگشترهای فروش رفتهS RINGS
خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.