انگشتر ظریف خطی f406انگشتر ریزدیش فیروزه نیشابوری اصل f405انگشتر فیروزه رنگ محک نیشابوری f404انگشتر مردانه عقیق زرد یمنی f402انگشتر عقیق تراش دار یمنی f401انگشتر مردانه عقیق یمن اصل f400انگشتر حجر سیلان مردانه f399انگشتر مردانه جواهر زمرد کلمبیا f398انگشتر آنتیک یشم خطی قدیمی f397انگشتر کلکسیونی عمل غلام f395انگشتر کوپال جزع یمانی f391انگشتر قدیمی طلسم f388عقیق خط طه جواد حیدری f385انگشتر فدیوم زمرد کلمبیا f383انگشتر قدیمی قاجاری عقیق f380انگشتر صفوی یشم خطی مردانه f376انگشتر مردانه عقیق تراش ثبتی یمنی f374انگشتر عقیق خط طه f373انگشتر با عقیق خطی قدیمی f369انگشترفدیوم یاقوت سرخ f356انگشترعقیق یمن خطی f352انگشتر خط حُرّ جزع یمانی f343انگشتر فدیوم شجر عقیق f337عقیق خطی حکاکی دستی علی رضایی f333انگشتر قدیمی عقیق خطی f323انگشتر فدیوم در نجف خطی f312انگشتر عقیق کلوخه افریقایی f286انگشتر عقیق یمنی فدیوم دست ساز f264انگشتر مردانه عقیق یمنی فدیوم f254انگشتر جواهر یاقوت سرخ شهرام خادمی f242انگشتر عقیق خط استاد ضابطی f234انگشتر عقیق خطی f215انگشتر مردانه عقیق اسفندیار خسروی f167انگشتر نقره قلم زنی جنگی 140عقیق کهنه خطی کد 334

***********
اقلام فروش رفته :

گردنبند دست ساز عالی کلکسیونی f325انگشتر فدیوم استاد کاوه f274انگشتر قدیمی مردانه عقیق یمن f393انگشتر فدیوم عقيق یمنی مردانه f329انگشتر فیروزه نیشابوری اصل f367انگشتر عقیق یمن خطی f377انگشتر فدیوم زمرد کلمبیا f341انگشتر عقیق یاقوتی یمنی f346انگشتر قديمي عقيق آلبالويي يمني f392انگشتر دُرّ سبز فاطمی کمیاب f386انگشتر صلوات عقیق یمنی f349انگشترعقیق سفید خطی f361انگشتر قدیمی فیروزه نیشابور f291انگشتر فدیوم قلمزنی f347انگشتر خط پیازی قدیمی f364انگشتر مردانه عقیق یمنی اصل f396انگشتر عقیق سه پوست یمنی f379انگشتر خطی ضرغامی f366انگشتر فدیوم عقیق یمنی f339انگشتر مردانه عقیق سرخ یمنی f394انگشتر تورمالین روبلایت f331انگشتر فدیوم یشم سبز f384انگشتر مردانه عقیق تراش دار یمنی f403انگشتر مردانه فدیوم عقیق یمن f277انگشتر یشم سرخ یمنی f328انگشتر شجر دستساز f332انگشتر فاخر شجر عقیق f345انگشتر شفت العبد مردانه f322انگشترنقره عقیق خطی f372انگشتر فدیوم انوار عقیق یمنی f390انگشتر ظریف عقیق یمنی خطی f371انگشتر عقیق سرخ یمنی فدیوم کاوه f256انگشتر عقیق خطی f382انگشتر عقیق یمن طبع چرب f273انگشتر دعای هفت جلاله f387انگشتر رولکسی عقیق یمن مردانه f381انگشتر فدیوم عقیق زرد دو پوست f330انگشتر مردانه مهره عقیق یمن f378انگشتر فدیوم عقیق یمنی f267انگشتر عقیق زرد تراش دار یمنی f375angoshtar noghre mardane dastsaz f297انگشتر استاد محمد غفاری تبریزی f389انگشتر عقیق تراش دار آنسی یمنی f203انگشتر شرف شمس f311انگشتر اونیکس یمنی خطی f351انگشتر فدیوم خطی f357انگشتری عقیق تراش ثبتی یمنی f370انگشتر قلم زني عقیق یمنی f336انگشتر عقیق یمنی رکاب نقره دست ساز f255گردنبند عقیق یمن f317

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.