انگشتر دُرّ سبز فاطمی کمیاب f386عقیق خط طه جواد حیدری f385انگشتر فدیوم یشم سبز f384انگشتر فدیوم زمرد کلمبیا f383انگشتر عقیق خطی f382انگشتر رولکسی عقیق یمن مردانه f381انگشتر قدیمی قاجاری عقیق f380انگشتر عقیق سه پوست یمنی f379انگشتر مردانه مهره عقیق یمن f378انگشتر صفوی یشم خطی مردانه f376انگشتر مردانه عقیق تراش ثبتی یمنی f374انگشتر عقیق خط طه f373انگشترنقره عقیق خطی f372انگشتر ظریف عقیق یمنی خطی f371انگشتر با عقیق خطی قدیمی f369انگشتر فدیوم عقیق یمنی f339انگشترعقیق سفید خطی f361انگشترفدیوم یاقوت سرخ f356انگشترعقیق یمن خطی f352انگشتر خط حُرّ جزع یمانی f343انگشتر جزع آنسي يمن f338انگشتر فدیوم شجر عقیق f337عقیق خطی حکاکی دستی علی رضایی f333انگشتر فدیوم عقیق زرد دو پوست f330انگشتر عقیق خطی f326انگشتر قدیمی عقیق خطی f323انگشتر فدیوم در نجف خطی f312angoshtar noghre mardane dastsaz f297انگشتر عقیق کلوخه افریقایی f286انگشتر مردانه فدیوم عقیق یمن f277انگشتر عقیق یمنی فدیوم دست ساز f264انگشتر مردانه عقیق یمنی فدیوم f254انگشتر جواهر یاقوت سرخ شهرام خادمی f242انگشتر عقیق خط استاد ضابطی f234انگشتر عقیق خطی f215انگشتر مردانه عقیق اسفندیار خسروی f167انگشتر نقره قلم زنی جنگی 140عقیق کهنه خطی کد 334

***********
اقلام فروش رفته :

گردنبند دست ساز عالی کلکسیونی f325انگشتر فدیوم استاد کاوه f274انگشتر فدیوم عقيق یمنی مردانه f329انگشتر فیروزه نیشابوری اصل f367انگشتر عقیق یمن خطی f377انگشتر فدیوم زمرد کلمبیا f341انگشتر عقیق یاقوتی یمنی f346انگشتر عقیق سرخ تیره یمن f339انگشتر صلوات عقیق یمنی f349انگشتر قدیمی فیروزه نیشابور f291انگشتر فدیوم قلمزنی f347انگشتر خط پیازی قدیمی f364انگشتر خطی ضرغامی f366انگشتر تورمالین روبلایت f331انگشتر یشم سرخ یمنی f328انگشتر شجر دستساز f332انگشتر فاخر شجر عقیق f345انگشتر شفت العبد مردانه f322انگشتر فدیوم عقیق زرد یمنی اصل کد f194انگشتر عقیق سرخ یمنی فدیوم کاوه f256انگشتر عقیق یمن طبع چرب f273انگشتر فدیوم عقیق یمنی f267انگشتر عقیق زرد تراش دار یمنی f375انگشتر عقیق تراش دار آنسی یمنی f203انگشتر فدیوم عقیق یمنی کلاهدار f183انگشتر عقیق زرد تراش قطعی یمنی f236انگشتر شرف شمس f311انگشتر اونیکس یمنی خطی f351انگشتر عقيق ملکي يمني f359انگشتر فدیوم خطی f357انگشتری عقیق تراش ثبتی یمنی f370انگشتر قلم زني عقیق یمنی f336انگشتر عقیق یمنی رکاب نقره دست ساز f255انگشتر عقیق یمنی f362انگشتر عقیق سرخ یمنی f324گردنبند عقیق یمن f317

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.