انگشتر گارنت تساوریت f557انگشتر یاقوت سفید f553انگشتر مهر عقیق قاجاری f547انگشتر فدیوم عقیق باباقوری جدی f537انگشتر قدیمی خطی f536_1ساعت جیبی نقره قدیمی f533انگشتر عقیق خطی قدیمی f530انگشتر شفت العبد خطی f528انگشتر عقیق خطی قدیمی f526انگشتر خطی حکاکی قاجاری f523انگشتر آنتیک یشم خطی قدیمی f397انگشتر قدیمی حکاکی قاجاری f519انگشتر عقیق تراش قطعی f518انگشتر عقیق خطی کلکسیونی f517انگشتر فدیوم فیروزه نیشابوری f505انگشتر قلمزنی جزع قدیمی f502جواهر زمرد طبیعی اصل f504انگشتر عقیق خطی حکاکی قدیمی f499انگشتر قدیمی مردانه زمرد f498انگشتر عقیق تراش قطعی یمن f483انگشتر عقیق تراش قطعی یمن f451انگشتر عقیق تراش قطعی f444انگشتر خطی قدیمی عقیق f443گردنبند خط کوپال عقیق یمن f438انگشتر عقیق خطی قدیمی f421انگشتر قدیمی عقیق یمنی خطی f419

***********
اقلام فروش رفته :

انگشتر عقیق استاد جدی f514انگشتر مردانه فیروزه عجمی نیشابوری f457انگشتر قدیمی کلوخه عقیق اصل افریقایی f494انگشتر فدیوم عقيق یمنی مردانه f329انگشتر فیروزه درشت مصری f461انگشتر قدیمی طلسم f388انگشتر صلوات عقیق یمنی f349انگشتر قدیمی فیروزه نیشابور f291انگشتر عقیق تراش تیموری f452انگشتر عقیق زرد تراش قطعی یمن f464انگشتر عقیق تراش قطعی یمن f416انگشتر جزع تراش قطعی سرخ یمانی اصل f480انگشتر عقیق زعفرانی یمانی f470انگشتر عقیق آلبالویی یمنی f468انگشتر عقیق تراشدار یمنی f484انگشتر عقیق یمنی تراش قطعی f489انگشتر عقیق خط کوفی f428انگشتر فدیوم عقیق قدیمی خطی f495گردنبند جزع سیاه یمانی f434عقیق کهنه خطی کد 334انگشتر کهنه عقیق یمن a384انگشتر قدیمی عقیق آلبالویی f512مهر عقیق خطی قدیمی f508مُهر قدیمی قاجاری عقیق f427انگشتر قدیمی عقیق تراش قطعی f548انگشتر عقیق تراش قطعی یمنی f545انگشتر جواهر یاقوت سرخ f529انگشتر عقیق تراش قطعی یمن f544انگشتر مردانه فیروزه خطی f524انگشتر جزع یمانی خطی f493

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.