انگشتر فدیوم خطی f357انگشترفدیوم یاقوت سرخ f356انگشترعقیق خطی f355انگشترعقیق یمن خطی f352انگشتر مردانه عقیق یمن f348انگشتر خط حُرّ جزع یمانی f343انگشتر عقیق سرخ تیره یمن f339انگشتر جزع آنسي يمن f338انگشتر فدیوم شجر عقیق f337انگشتر قلم زني عقیق یمنی f336عقیق خطی حکاکی دستی علی رضایی f333انگشتر فدیوم عقیق زرد دو پوست f330انگشتر عقیق خطی f326انگشتر عقیق سرخ یمنی f324انگشتر قدیمی عقیق خطی f323انگشتر قدیمی جزع یمانی f319گردنبند عقیق یمن f317انگشتر فدیوم در نجف خطی f312angoshtar noghre mardane dastsaz f297انگشتر عقیق کلوخه افریقایی f286انگشتر مردانه فدیوم عقیق یمن f277انگشتر عقیق یمنی فدیوم دست ساز f264انگشتر عقیق یمنی رکاب نقره دست ساز f255انگشتر مردانه عقیق یمنی فدیوم f254انگشتر جواهر یاقوت سرخ شهرام خادمی f242انگشتر عقیق خط استاد ضابطی f234انگشتر مردانه در نجف قلم زنی استاد جنگی f226انگشتر عقیق خطی f215انگشتر مردانه عقیق اسفندیار خسروی f167انگشتر نقره قلم زنی جنگی 140گردنبند عقیق خطی کد 233عقیق کهنه خطی کد 334

***********
اقلام فروش رفته :

گردنبند دست ساز عالی کلکسیونی f325انگشتر فدیوم عقيق یمنی مردانه f329انگشتر فدیوم زمرد کلمبیا f341انگشتر عقیق یاقوتی یمنی f346انگشتر صلوات عقیق یمنی f349انگشتر قدیمی فیروزه نیشابور f291انگشتر فدیوم قلمزنی f347انگشتر عقیق آتشین مردانه دست ساز f350انگشتر تورمالین روبلایت f331انگشتر یشم سرخ یمنی f328انگشتر شجر دستساز f332انگشتر فاخر شجر عقیق f345انگشتر شفت العبد مردانه f322انگشترعقیق سرخ تیره یمنی f354انگشترمردانه عقیق آنسی f353انگشتر قديمی عقیق یمنی f308انگشتر عقیق یمن تراش قطعی f283انگشتر فدیوم عقیق زرد یمنی اصل کد f194انگشتر عقیق سرخ یمنی فدیوم کاوه f256انگشتر عقیق یمن طبع چرب f273انگشتر فدیوم عقیق یمنی f267انگشتر عقیق سرخ تیره یمنی قدیمی روغنی و چرب f251انگشتر عقیق تراش دار آنسی یمنی f203انگشتر فدیوم عقیق یمنی کلاهدار f183انگشتر عقیق آلبالویی تیره یمنی f205انگشتر عقیق زرد تراش قطعی یمنی f236انگشتر شرف شمس f311انگشتر اونیکس یمنی خطی f351

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.