انگشتر مردانه شفت العبد f463انگشتر مردانه عقیق آنسی f462انگشتر فیروزه درشت مصری f461انگشتر مردانه فیروزه عجمی نیشابوری f457انگشتر یاقوت سرخ خطی f456انگشتر مردانه قدیمی جزع یمانی f455انگشتر عقیق یمنی فدیوم f264انگشتر جزع سرخ یمانی f453انگشتر عقیق تراش قطعی یمن f451گردنبند عقیق خطی f450انگشتر یاقوت خطی مردانه قدیمی f447بازوبند خطی نقره قاجار f446انگشتر عقیق تراش قطعی f444انگشتر خطی قدیمی عقیق f443انگشتر عقیق تراش ثبتی f442انگشتر قدیمی یاقوت سرخ f441انگشتر مردانه عقیق زرد f440انگشتر قدیمی قلمزنی عقیق f439گردنبند خط کوپال عقیق یمن f438انگشتر در نجف خط کوپال f436گردنبند جزع سیاه یمانی f434انگشتر قدیمی جزع یمانی f433انگشتر عقیق خط کوفی f428مُهر قدیمی قاجاری عقیق f427انگشتر فیروزه محک نیشابوری مردانه f425انگشتر عقیق خطی قدیمی f421انگشتر فدیوم جزع یمانی f420انگشتر عقیق تراش قطعی یمن f416انگشتر قدیمی عقیق یمنی خطی f419انگشتر مردانه عقیق یمنی f418انگشتر آنتیک یشم خطی قدیمی f397انگشتر کلکسیونی عمل غلام f395انگشتر قدیمی قاجاری عقیق f380انگشتر با عقیق خطی قدیمی f369انگشترفدیوم یاقوت سرخ f356انگشترعقیق یمن خطی f352انگشتر خط حُرّ جزع یمانی f343انگشتر فدیوم شجر عقیق f337انگشتر قدیمی عقیق خطی f323انگشتر فدیوم در نجف خطی f312انگشتر عقیق کلوخه افریقایی f286انگشتر عقیق خطی f215انگشتر مردانه عقیق اسفندیار خسروی f167عقیق کهنه خطی کد 334

***********
اقلام فروش رفته :

انگشتر عقیق کرزی خطی f454انگشتر مردانه عقیق یمنی f430انگشتر صفوی یشم خطی مردانه f376انگشتر عقیق آلبالویی تیره یمن f437.1انگشتر عقیق مرکب یمنی f422انگشتر فدیوم عقيق یمنی مردانه f329انگشتر حجر سیلان مردانه f399انگشتر عقیق یمن خطی f426انگشتر فیروزه نیشابوری اصل f367انگشتر عقیق یمن خطی f377انگشتر عقیق شفت العبد خطی f445انگشتر عقیق خطی قدیمی f429انگشتر فدیوم استاد کاوه f274انگشتر شرف شمس f407انگشتر فدیوم زمرد کلمبیا f341انگشتر قدیمی طلسم f388انگشتر عقیق یاقوتی یمنی f346انگشتر قديمي عقيق آلبالويي يمني f392انگشتر دُرّ سبز فاطمی کمیاب f386انگشتر در نجف اصل مردانه f318انگشتر صلوات عقیق یمنی f349انگشترعقیق سفید خطی f361انگشتر عقیق تراش دار یمنی f401انگشتر قدیمی فیروزه نیشابور f291انگشتر فدیوم قلمزنی f347انگشتر ظریف خطی f406انگشتر خط پیازی قدیمی f364انگشتر فدیوم عقیق یمنی f339انگشتر نقره مردانه عقیق یمن f417انگشتر عقیق تراش ثبتی قدیمی f435انگشتر ریزدیش فیروزه نیشابوری اصل f405انگشتر مردانه جواهر زمرد کلمبیا f398انگشتر مردانه عقیق سرخ یمنی f394انگشتر کوپال جزع یمانی f391انگشتر تورمالین روبلایت f331انگشتر فدیوم یشم سبز f384انگشتر جواهر یاقوت سرخ شهرام خادمی f242انگشتر یشم سرخ یمنی f328انگشتر شجر دستساز f332انگشتر فاخر شجر عقیق f345انگشتر شفت العبد مردانه f322انگشتر جزع سماوي يمن f410انگشترنقره عقیق خطی f372انگشتر فدیوم انوار عقیق یمنی f390انگشتر فیروزه رنگ محک نیشابوری f404انگشتر ظریف عقیق یمنی خطی f371انگشتر عقیق سرخ یمنی فدیوم کاوه f256انگشتر عقیق یمن طبع چرب f273انگشتر دعای هفت جلاله f387انگشتر رولکسی عقیق یمن مردانه f381انگشتر فدیوم عقیق زرد دو پوست f330انگشتر مردانه مهره عقیق یمن f378انگشتر فدیوم عقیق یمنی f267انگشتر عقیق زرد تراش دار یمنی f375انگشتر مردانه عقیق یمن اصل f400angoshtar noghre mardane dastsaz f297انگشتر نقره قلم زنی جنگی 140انگشتر استاد محمد غفاری تبریزی f389انگشتر عقیق تراش دار آنسی یمنی f203انگشتر شرف شمس f311انگشتری عقیق تراش ثبتی یمنی f370انگشتر عقیق زرد خطی f411انگشتر قلم زني عقیق یمنی f336انگشتر عقیق یمنی رکاب نقره دست ساز f255انگشتر عقیق خط طه f373انگشتر عقیق خط استاد ضابطی f234انگشتر مردانه عقیق یمنی فدیوم f254عقیق خط طه جواد حیدری f385انگشتر عقیق تراش تیموری f452انگشتر عقیق یمن مردانه f432انگشتر عقیق یمن مردانه f449

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.