انگشتر عقیق خط طه f373انگشتر قلمزنی جزع قدیمی f502انگشتر ظریف عقیق خطی f501انگشتر عقیق خطی حکاکی قدیمی f499انگشتر قدیمی مردانه زمرد f498انگشتر قدیمی کلوخه عقیق اصل افریقایی f494انگشتر جزع یمانی خطی f493انگشتر عقیق تراش قطعی یمن f483انگشتر عقیق تراش قطعی یمن f451انگشتر عقیق تراش قطعی f444انگشتر خطی قدیمی عقیق f443گردنبند خط کوپال عقیق یمن f438انگشتر قدیمی جزع یمانی f433مُهر قدیمی قاجاری عقیق f427انگشتر عقیق خطی قدیمی f421انگشتر قدیمی عقیق یمنی خطی f419انگشتر با عقیق خطی قدیمی f369

***********
اقلام فروش رفته :

انگشتر فدیوم استاد کاوه f274انگشتر فدیوم عقيق یمنی مردانه f329انگشتر حجر سیلان مردانه f399انگشتر گارنت رودولیت f475انگشتر عقیق خطی قدیمی f429انگشتر فدیوم زمرد کلمبیا f341انگشتر قدیمی طلسم f388انگشتر عقیق یاقوتی یمنی f346انگشتر قديمي عقيق آلبالويي يمني f392انگشتر دُرّ سبز فاطمی کمیاب f386انگشتر صلوات عقیق یمنی f349انگشترعقیق سفید خطی f361انگشتر عقیق تراش دار یمنی f401انگشتر قدیمی فیروزه نیشابور f291انگشتر فدیوم عقیق یمنی f339انگشتر مردانه جواهر زمرد کلمبیا f398انگشتر مردانه عقیق سرخ یمنی f394انگشترنقره عقیق خطی f372انگشتر فدیوم انوار عقیق یمنی f390انگشتر ظریف عقیق یمنی خطی f371انگشتر عقیق سرخ یمنی فدیوم کاوه f256انگشتر عقیق یمن طبع چرب f273انگشتر رولکسی عقیق یمن مردانه f381انگشتر مردانه مهره عقیق یمن f378انگشتر فدیوم عقیق یمنی f267انگشتر عقیق زرد تراش دار یمنی f375انگشتر نقره قلم زنی جنگی 140انگشتر استاد محمد غفاری تبریزی f389انگشتر عقیق تراش دار آنسی یمنی f203انگشتر شرف شمس f311انگشتری عقیق تراش ثبتی یمنی f370انگشتر قلم زني عقیق یمنی f336انگشتر عقیق تراش تیموری f452انگشتر عقیق زرد تراش قطعی یمن f464انگشتر آنتیک یشم خطی قدیمی f397انگشتر عقیق تراش قطعی یمن f416انگشتر عقیق تراش ثبتی f442انگشتر عقیق یمنی f471انگشتر مردانه جزع سرخ تیره یمانی f482انگشتر عقیق زرد اصل یمن خطی f481انگشتر جزع تراش قطعی سرخ یمانی اصل f480انگشتر عقیق زعفرانی یمانی f470انگشتر عقیق آلبالویی یمنی f468انگشتر عقیق تراشدار یمنی f484انگشتر عقیق آلبالویی یمن f490انگشتر مردانه جزع سرخ تیره یمانی f487انگشتر تورمالین چشم گربه ای f491انگشتر عقیق یمنی تراش قطعی f489انگشتر عقیق خط کوفی f428انگشتر مردانه عقیق آنسی f462انگشتر عقیق کرزی یمن f472انگشتر جزع یمانی عالی f488انگشتر فدیوم عقیق قدیمی خطی f495انگشتر عقیق طوقدار یمن f473گردنبند جزع سیاه یمانی f434انگشتر مردانه حدید خطی f500انگشتر در نجف خطی f497انگشترعقیق یمن خطی f352انگشتر فدیوم در نجف خطی f312عقیق کهنه خطی کد 334

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.