کد محصول : 1024

ظرف مسی عتیقه بسیار زیبا

دور تا دور آیت الکرسی قلمکاری شده است

در ربع پایینی ظرف صلوات کامل قلمکاری گردیده است

قیمت : موجود نمیباشد

******************************************************************

کد محصول : 1016

ظرف مسی قدیمی و زیبا

قلمزنی شده

مزین به اسمائ الهی و نقوش زیبا و بدیع

سوره مبارکه ناس

فروخته شده است

ارسال نظر