2320

انگشتر مردانه خط قدیمی

نگین عقیق خطی کهنه متن: دارد امید شفاعت ز محمد مهدی

1274 هجری قمری

رکاب نقره فیلی دور شبکه مهر سلمان (احتمالا استاد سلمان محقق قم)

نگین انگشتر مردانه قدیمی 2320انگشتر مردانه خط قدیمی 2320

جمله حکاکی شده فوق در بیشتر مهرهای قدیم قاجاری معمول بوده است و در اکثر مهرهای قاجاری با ادبیاتی زیبا

همزمان با درج نام صاحب مهر ، ارادت و توسل به ائمه اطهار دیده میشود.

هنوز دیدگاهی ثبت نشده

خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.