109 انگشتر یشم قان داش رکاب ریز دندانه (ریز دیش) نقره استاد هادی معیریان طول نگین 21.4 عرض نگین 15.1 میلیمتر سایز رکاب 62.5 وزن انگشتر 23.4 گرم فروش رفته ******************************** انگشتر عقیق سلیمانی یمنی نگین متعلق به انگشتر کهنه بوده که پس از بازسازی با رکاب جدید ارایه گشته است رکاب تمام شبکه نقره […]

کد محصول : 106 انگشتر عقیق یمنی زرد رکاب شیخ احمد نقره ساخته آقای حمید اسکندری طول نگین 17.1 عرض نگین 14.3 میلیمتر سایز رکاب 62.5 وزن انگشتر 23.3 گرم قیمت : 620.000 تومان ***************************** انگشتر یشم یمنی قان داش Blood stone رکاب دست ساز نقره ریز دیش (ریز دندانه) آقای سجاد معیریان طول نگین […]

105 انگشتر باباقوری یمنی رکاب دست ساز فیلی نقره استاد محمد علی الماسی قم طول نگین 19 عرض نگین 16 میلیمتر سایز رکاب 62/5 وزن انگشتر 26/5 گرم فروش رفته ********************************* انگشتر قان داش این سنگ اکثرا از نوع یشم یمنی با رگه های هماتیت بوده و به نام Blood stone و یا سنگ خون […]

102 انگشتر نقره یشم رکاب حاج رمضان استاد هادی معیریان با طرح اسلیمی زیبا طول نگین 20 عرض نگین 13/5 میلیمتر سایز رکاب 63 وزن انگشتر 20/6 گرم فروش رفته ********************************* انگشتر عقیق یمنی سرخ رکاب شیخ احمد نقره سازنده رکاب : استاد بهنام طول نگین 17 عرض نگین 13 میلیمتر سایز رکاب 62 وزن […]

کد محصول : 389 انگشتر دست ساز عقیق یمن رکاب قلمزنی زیبا و سفارشی سازنده رکاب : استاد محمد صادقی طول نگین 16 عرض نگین 12 میلیمتر سایز رکاب 57 وزن انگشتر 21 گرم قیمت : 730.000 تومان **************************** انگشتر عقیق قهوه ای یمنی سازنده رکاب : آقای محمدرضا احمدی رکاب چهار چنگ نقره طول […]

انگشتر عقیق یمنی سازنده : آقای اسماعیل محرمی رکاب چهار چنگ دو چنگ نقره طول نگین 17/5 عرض نگین 14/5 میلیمتر سایز رکاب 62/5 وزن انگشتر 17/8 گرم فروش رفته ************************************** انگشتر نقره مردانه عقیق سرخ یمنی رکابساز : آقای داوود کریمی مهر رکاب : زنجان – زاهد نوع رکاب : شیرازی سه پر طول […]

2030 انگشتر عقیق یمن خط استاد محسن ضرغامی امضای حکاک : م ض متن : یا قمر بنی هاشم رکاب عرب نقره مهر M تبریز ساخته استاد عالیقدر جناب آقای محمد مهین غفاری تبریزی طول نگین 12.9 عرض نگین 11.8 میلیمتر سایز رکاب 63.5 وزن انگشتر 29.4 گرم فروش رفته

انگشتر عقیق زرد یمانی رکابساز : آقای اسماعیل محرمی رکاب چهار چنگ نقره مهر زنجان محرمی طول نگین 15/3 عرض نگین 13/2 میلیمتر سایز رکاب 63 وزن انگشتر 18.1 گرم قیمت : انگشتر عقیق خطی دعای زمان غیبت ۸۴۱۱ ******************************** انگشتر زنانه عقیق یمنی سازنده رکاب استاد محمد کریمی مهر رکاب محمد – خاتم رکاب […]

انگشتر نقره عقیق یمنی رکابساز : آقای سجاد معیری رکاب شیرازی دو پر طول نگین 17 عرض نگین 14 میلیمتر سایز رکاب 61 وزن انگشتر 9/3 گرم قیمت : 380.000 تومان فروش رفته ******************************* انگشتر یشم مردانه سبز رکابساز : استاد جمال مقدمی رکاب چیچک نقره با تاج پرکار قطر نگین 15 میلیمتر سایز رکاب […]

370 انگشتر مردانه یشم سبز کیفیت نگین عالی میباشد رکاب چهار چنگ نقره ساخته آقای محمدرضا احمدی طول نگین 17/5 عرض نگین 13/2 میلیمتر سایز رکاب 62/5 وزن انگشتر 15/8 گرم قیمت : 430.000 تومان *********************************** انگشتر جزع یمنی نگین خالدار یمنی با تراش پشت کاس رکاب شیرازی سه پر نقره مهر زنجان – زاهد […]

کد محصول : 369 انگشتر رکاب صفوی عقیق یمنی مهر رکابساز : مجید رکاب دست ساز نقره طول نگین 14/5 عرض نگین 12 میلیمتر سایز رکاب 60 وزن انگشتر 5/7 گرم قیمت : 340.000 تومان

366 انگشتر عقیق پرتقالی یمنی رکاب تک چنگ استاد هادی معیریان قطر نگین 12.8 ارتفاع نگین 10.2 میلیمتر سایز رکاب 62/5 وزن انگشتر 14.4 گرم قیمت : 330.000 تومان فروش رفته

8266 انگشتر عقیق یمنی خط عبد حکاک : استاد عبدالمجید رحمانی متن : حسین منی و انا من حسین رکابساز : استاد حسین جعفری رکاب چهار چنگ انگشترسازی صدف طول نگین 15.7 عرض نگین 12.5 میلیمتر سایز رکاب 63 وزن انگشتر 11.7 گرم قیمت : 830.000 تومان

کد محصول : 365 انگشتر یشم سبز رکاب صفوی نقره مهر فتاح – زنجان طول نگین 19 عرض نگین 14/9 میلیمتر سایز رکاب 61/5 وزن انگشتر 14/1 گرم قیمت : 230.000 تومان ****************************************************************** انگشتر عقیق جگری یمنی رنگ سرخ تیره رکاب صفوی نقره تمام ابزار با مهر فتاح – زنجان طول نگین 17/7 عرض نگین […]

8261 انگشتر عقیق یمنی خطی امضای حکاک : عطا متن : اللهم صل علی محمد و آل محمد (صلوات محمدی) رکاب شیخ احمد نقره دست ساز مهر بهنام ساخته استاد بهنام صفری زنجان طول نگین 19.2 عرض نگین 14.4 میلیمتر سایز رکاب 63 وزن انگشتر 25.6 گرم قیمت : 570.000 تومان

8265 انگشتر عقیق زرد یمنی خطی امضای حکاک : ذاکر متن : یا زهرای مرضیه رکاب شیخ احمد نقره مهر فتاح – زنجان طول نگین 17.6 عرض نگین 13.5 میلیمتر سایز رکاب 63 وزن 19.3 گرم قیمت : 450.000 تومان

کد محصول : 363 انگشتر عقیق زرد باباقوری رنگ نگین زیبا و کمیاب رکاب ریز دیش (ریز دندانه) نقره آقای سجاد معیریان طول نگین 18.1 عرض نگین 14.7 میلیمتر سایز رکاب 63 وزن انگشتر 19.4 گرم قیمت : 770.000 تومان

361 انگشتر عقیق سه پوست سازنده : آقای هادی معیریان رکاب چهار چنگ تک چنگ نقره مهر زنجان معیری طول نگین 8/2 عرض نگین 7/5 میلیمتر سایز رکاب 61 وزن انگشتر 8/2 گرم قیمت : 360.000 تومان  

کد محصول : 358 انگشتر عقیق سفید یمنی خادار با خال سرخ زیبا رکابساز : استاد هادی ابراهیمی مهر رکاب : قم – حیدری طول نگین 12/5 عرض نگین 10 میلیمتر سایز رکاب 62/5 وزن انگشتر 22/5 گرم قیمت : 850.000 تومان

8259 انگشتر نقره عقیق یمنی خطی امضای حکاک سبحان آقای میثم پرالک متن : یا صاحب الزمان رکاب دست ساز حاج رمضان تاج صدفی ساخته آقای بهمن اسکندری طول نگین 13.8 عرض نگین 10.7 میلیمتر سایز رکاب 60.5 وزن انگشتر 20.2 گرم قیمت : 420.000 تومان

کد محصول : 352 انگشتر عقیق سه پوست رکابساز : آقای محمدرضا احمدی رکاب چهار چنگ دستساز از جنس نقره طول نگین 18/5 عرض نگین 15 میلیمتر سایز رکاب 63 وزن انگشتر 18/4 گرم قیمت : 330.000 تومان

347 انگشتر عقیق یمنی جنس رکاب : نقره رکاب دستساز فیلی حصیری نگین کهنه و خالدار طول نگین 16 عرض نگین 14 میلیمتر سایز رکاب 61.5 وزن انگشتر 11 گرم قیمت : 480.000 تومان  

کد محصول : 343 انگشتر عقیق یمنی جنس رکاب : نقره نوع رکاب : قلمزنی طول نگین 22 عرض نگین 16 میلیمتر سایز رکاب 67 وزن انگشتر 21.2 گرم قیمت : 1.350.000 تومان ******************************************************************** جنس رکاب : نقره انگشتر عقیق یمنی کبود نوع رکاب : شیرازی – کمره ای سازنده رکاب : استاد مسعود کریمی […]

انگشتر نقره عقیق یمن مصور رکابساز : استاد محمد الماسی رکاب صدفی چهار اشک طول نگین 16/5 عرض نگین 14/2 میلیمتر سایز رکاب 63 وزن انگشتر 16/1 گرم قیمت : فروش رفته ********************************* انگشتر نقره یشم سبز رکابساز استاد هادی ابراهیمی رکاب عرب قطر نگین 15 میلیمتر سایز رکاب 64 وزن انگشتر 21/1 گرم فروش […]

330 انگشتر یشم سبز رکاب فیلی هشت گوش مهر قم – معتمد طول نگین 23/4 عرض نگین 10/2 میلیمتر سایز رکاب 63 وزن انگشتر 21/4 گرم قیمت : 270.000 تومان ********************************** انگشتر عقیق یمنی سرخ نگین آبدار و خوش رنگ که در بازار معاصر به نام عقیق لامپی معروف میباشد رکاب فیلی سنگین زیبا مهر […]

...34567...
خبرنامه NEWSLETTERS
برای عضویت در خبرنامه اینترنتی وبسایت پارس جواهر لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.